Thư viện hình ảnh

Đại Lễ Phật Đản 2013 (104 Ảnh)
Xe hoa diễu hành chào mừng Phật đản 2013 (143 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2012 (144 Ảnh)
Xe hoa diễu hành chào mừng Phật đản 2012 (55 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2011 (69 Ảnh)
Xe hoa diễu hành chào mừng Phật đản 2011 (93 Ảnh)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2016 (172 Ảnh)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2015 (196 Ảnh)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2014 (144 Ảnh)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2013 (209 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2016 (178 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2015 (156 Ảnh)