Thư viện hình ảnh

Đại Lễ Phật Đản 2011 (69 Ảnh)
Xe hoa diễu hành chào mừng Phật đản 2011 (93 Ảnh)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2016 (172 Ảnh)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2015 (196 Ảnh)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2014 (144 Ảnh)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2013 (209 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2016 (178 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2015 (156 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2016 (215 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2015 (186 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2014 (177 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2014 (136 Ảnh)