Thư viện hình ảnh

Hoa đăng lễ vía Di Đà năm 2008 (21 Ảnh)
Hoa đăng xuân năm 2008 (8 Ảnh)
Lễ vía Đức Phật A Di Đà năm 2007 (15 Ảnh)
Đại lễ Vu lan_báo hiếu năm 2008 (32 Ảnh)
Bước chân tĩnh lặng (14 Ảnh)
Đại lễ Vu Lan 2007 (11 Ảnh)
Lễ tri ân đệ tử 2020 (94 Ảnh)
Niềm an vui (21 Ảnh)
Phật đản miền Bắc (26-31/05/2007 ) (5 Ảnh)
Lễ chào mừng Phật đản (4 Ảnh)
Xe hoa diễu hành chào mừng Phật đản (7 Ảnh)
Phật sự miền Bắc (01-20/04/2007 ) (14 Ảnh)