Kế Hoạch Từ Thiện & Phóng Sanh

Chương trình dự Lễ Bổ nhiệm trụ trì và tặng quà Quảng Ngãi, Phú Yên, Nha Trang

Cập nhật: 22/08/2022
 

Chương trình dự Lễ Bổ nhiệm trụ trì và tặng quà Quảng Ngãi, Phú Yên, Nha Trang

 

Chương trình dự Lễ Bổ nhiệm trụ trì và tặng quà Quảng Ngãi, Phú Yên, Nha Trang

(Từ ngày 01-05/09/2022 (nhằm 06-10/08 Nhâm Dần)
 

Kính thưa quý Phật tử thân mến!

Trong tháng 09/2022, Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp có những chuyến từ thiện và phóng sanh (5 ngày đêm) từ (01-05/09/2022 (nhằm 06-10/08 Nhâm Dần)) từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và Nha Trang như sau:

1. Ngày 01/09/2020 (nhằm 06/08 Nhâm Dần):

- 4h00: Tập trung trước Tháp Linh chùa Hoằng Pháp, nghe ĐĐ. Thích Tâm Huệ, Trưởng Đoàn Từ thiện, phổ biến chương trình.

- 5h00: Từ chùa Hoằng Pháp di chuyển đến Quảng Ngãi.

- 8h00: Niệm Phật trên xe.

- 11h00: Dùng cơm trưa trên xe.

- 11h40: Tiếp tục di chuyển

- 14h: Niệm Phật trên xe

- 16h: Dùng cơm chiều trên xe

- 18h: Niệm Phật trên xe

- 24h00: Tới Quảng Ngãi, ngủ ở chùa ĐĐ. Thích Tâm Khuyến.

2. Ngày 02/09/2022 (nhằm 07/08 Nhâm Dần):

- 6h00: Ăn Sáng

- 7h00: Tác bạch cúng dường Tam bảo chùa, tụng kinh cầu an, cầu siêu.

-  8hGởi tặng 200 phần quà cho 200 hộ nghèo ở đức Phổ, Quảng Ngãi, gồm: bao thơ 200.000 đồng, dây chuyền Phật, xâu chuỗi, sách…

- 11h00: Thọ trai tại chùa.

- 14h00: Tụng kinh cầu an, cầu siêu.

- 17h00: Dùng cơm chiều.

- 18h00: Công phu chiều tại chùa.

- 21h00: Đi nghỉ

3. Ngày 03/09/2022 (nhằm 08/08 Nhâm Dần)

- 4h00: Công phu khuya ở chùa.

- 6h00: Dùng điểm tâm tại chùa.

- 8h: Làm lễ Bổ nhiệm trụ trì.

- 11h: Thọ trai.

- 12h: Lên đường đến Sông Cầu, Phú Yên.

- 23h: Tới nhà Hàng Hải Anh ở Sông Cầu, Phú Yên

- 23h30: Ngủ ở khách sạn gần đó.

 4. Ngày 04/09/2022 (nhằm 09/08 Nhâm Dần)

- 6h: Ăn sáng

- 8h: Làm lễ gởi tặng 200 phần quà tới 200 bà con nghèo bị chất độc màu da cam tại nhà Hàng Hải Anh ở Sông Cầu, Phú Yên, gồm: Gạo, mỳ chay, nước tương, dây chuyền Phật, xâu chuỗi niệm Phật.

- 10h30: Ăn cơm trưa.

- 11h 30: Lên đường về Nha trang

- 16h: Tới chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang, ĐĐ. Thích Tâm Đắc, gởi tặng 300 phần quà trung thu cho 300 em nhỏ.

- 19h: Tụng kinh cầu an ở chùa ĐĐ. Thích Tâm Đắc.

- 21h: Đi ngủ.

 5. Ngày 05/09/2022 (nhằm 10/08 Nhâm Dần)

- 4h: Công phu khuya

- 6h: Ăn sáng

- 7h: Đi phóng sinh biển Nha Trang

- 10h: Dùng cơm trưa

- 20h: Về tới chùa Hoằng Pháp.

Chúc chuyến đi thành tựu viên mãn.

Quý Phật tử đăng ký tại:

- Văn phòng chùa Hoằng Pháp, số ĐT: 02837130002

-Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp: ĐĐ. Thích Tâm Huệ, số ĐT: 0775984136

Phật tử Hoa Đạo, số ĐT: 0338197187

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

                                                        Chùa Hoằng Pháp, ngày 23 tháng 08 năm 2022

                                                                   TM. Ban Từ Thiện

 

                                                                                           Đại đức Thích Tâm Huệ

Tin tức liên quan