Chuyên mục tư vấn

Con đường trung đạo
06/11/2015
Hỏi: Có hai cách tu, một là buông bỏ muôn duyên nhất tâm niệm Phật và hai là tu trong mọi hoàn...
Diệt trừ phiền não
24/10/2015
Hỏi: Làm cách nào để diệt trừ được phiền não và niệm Phật được nhất tâm?
Người tu hành không lầm nhân quả
09/10/2015
Hỏi: Các vị Cao Tăng Đại đức là những bậc đại tu hành còn có rơi vào vòng chi phối của nhân quả hay...
Tinh thần cầu nguyện của người Phật tử
01/10/2015
Hỏi: Cầu nguyện như thế nào mới đúng với tinh thần của Phật pháp
Tín – Hạnh – Nguyện
16/09/2015
Hỏi: Người niệm Phật từ trước đến nay đã hiểu về những điều kiện cần có của pháp tu Tịnh độ là Tín...
Ý nghĩa hai chữ "tu hành"
09/09/2015
Hỏi: Ý nghĩa của chữ ‘tu hành’ là gì?
Nhìn lại chính mình
23/08/2015
Hỏi: Tại sao một người Phật tử lớn tuổi muốn đọc tụng và học thuộc kinh, nhưng học mãi vẫn không...
Ra khỏi hầm lửa
04/08/2015
Hỏi: Ý nghĩa chữ “tự do” trong đạo Phật như thế nào?
Con đường xưa cũ
25/07/2015
Đức Phật đã phát quang lại con đường, tu tập theo con đường, giác ngộ con đường...
Hạnh phúc đến từ đâu?
22/07/2015
Hỏi: Hạnh phúc đến từ đâu? Làm sao để có được hạnh phúc?
Vượt qua chướng duyên
21/07/2015
Hỏi: Người nhà phản đối con học Phật, lạy Phật, tụng kinh thì phải làm sao?
Làm thế nào để khơi dậy lòng hiếu thảo?
28/06/2015
Hỏi: Làm thế nào để con khơi dậy lòng hiếu thảo?