Khóa Tu Mùa Hè 2009

Trường đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Số lượt nghe: 6882
Số lượt tải: 1482

Pháp âm cùng danh mục

Tọa Đàm Ăn Chay Dưỡng Chất Và Khí Hậu -khóa tu mùa hè 2009
11879
2442
Trường Đời - Khóa tu mùa hè 2009
Thượng tọa Thích Trí Chơn
37202
6582
Ngưỡng Cửa Cuộc Đời - Khóa tu mùa hè 2009
Thượng tọa Thích Nhật Từ
17117
3279
Nắng Ấm Mùa Xuân - Khóa tu mùa hè 2009
Thích Nữ Hương Nhũ
20363
4057
Pháp Đàm Phật Giáo Đồng Hành Cùng Tuổi Trẻ - khóa tu mùa hè - 2009
9648
1930
Gieo Trồng Hạt Giống Tốt - Khóa tu mùa hè 2009
Thượng tọa Thích Phước Tiến
26549
5322
Pháp Đàm Suốt Đời Không Quên - Khóa tu mùa hè - 2009
31461
5061
Ngưỡng cửa cuộc đời
Thượng tọa Thích Nhật Từ
5211
1256
Nắng ấm mùa xuân
Thích Nữ Hương Nhũ
4595
842
Gieo trồng hạt giống tốt
Thượng tọa Thích Phước Tiến
5670
1231