Khóa Tu Mùa Hè 2009

Tọa Đàm Ăn Chay Dưỡng Chất Và Khí Hậu -khóa tu mùa hè 2009
Số lượt nghe: 11874
Số lượt tải: 2442

Pháp âm cùng danh mục

Trường Đời - Khóa tu mùa hè 2009
Thượng tọa Thích Trí Chơn
37199
6582
Ngưỡng Cửa Cuộc Đời - Khóa tu mùa hè 2009
Thượng tọa Thích Nhật Từ
17112
3279
Nắng Ấm Mùa Xuân - Khóa tu mùa hè 2009
Thích Nữ Hương Nhũ
20360
4057
Pháp Đàm Phật Giáo Đồng Hành Cùng Tuổi Trẻ - khóa tu mùa hè - 2009
9639
1930
Gieo Trồng Hạt Giống Tốt - Khóa tu mùa hè 2009
Thượng tọa Thích Phước Tiến
26544
5322
Pháp Đàm Suốt Đời Không Quên - Khóa tu mùa hè - 2009
31457
5061
Ngưỡng cửa cuộc đời
Thượng tọa Thích Nhật Từ
5206
1256
Nắng ấm mùa xuân
Thích Nữ Hương Nhũ
4591
842
Gieo trồng hạt giống tốt
Thượng tọa Thích Phước Tiến
5665
1231
Trường đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6874
1482