Khóa Tu Mùa Hè 2009

Gieo Trồng Hạt Giống Tốt - Khóa tu mùa hè 2009
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Số lượt nghe: 26907
Số lượt tải: 5322

Pháp âm cùng danh mục

Tọa Đàm Ăn Chay Dưỡng Chất Và Khí Hậu -khóa tu mùa hè 2009
12275
2442
Trường Đời - Khóa tu mùa hè 2009
Thượng tọa Thích Trí Chơn
37594
6582
Ngưỡng Cửa Cuộc Đời - Khóa tu mùa hè 2009
Thượng tọa Thích Nhật Từ
17467
3281
Nắng Ấm Mùa Xuân - Khóa tu mùa hè 2009
Thích Nữ Hương Nhũ
20784
4057
Pháp Đàm Phật Giáo Đồng Hành Cùng Tuổi Trẻ - khóa tu mùa hè - 2009
10049
1930
Pháp Đàm Suốt Đời Không Quên - Khóa tu mùa hè - 2009
31849
5061
Ngưỡng cửa cuộc đời
Thượng tọa Thích Nhật Từ
5563
1256
Nắng ấm mùa xuân
Thích Nữ Hương Nhũ
4955
842
Gieo trồng hạt giống tốt
Thượng tọa Thích Phước Tiến
6085
1231
Trường đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7289
1482