Thơ

Bóng Cả

Cập nhật: 30/08/2022
 

Bóng Cả

 

Hoằng pháp lợi sinh tâm nguyện lớn

Danh tiếng vang lừng khắp muôn nơi

Mấy mươi năm bao nhiêu khổ ải

Chẳng ngại ngùng chỉ vì chúng sinh

Ở cương vị cao thượng, tôn kính

Nhưng trong con khoảng cách thật gần

Ánh mắt yêu thương, nụ cười vàng

Phong thái nhẹ nhàng, lại ung dung

Có nghiêm nghị, cũng có bao dung

Âm thầm quan sát rồi chỉ dạy

Từ việc nhỏ nhặt đến lớn lao

Am hiểu sâu rộng trong lẫn ngoài

Không chỉ người già cả trẻ con

Lớn tu học, trẻ nhỏ vui chơi

Bước chân ngài xa rộng muôn nơi

Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp

 

20/08/2022

Liên Tâm

Tin tức liên quan

Biết khi nào mới đủ
08/01/2023
Cảm xúc
03/01/2023
Con hiểu rồi…
17/10/2022
Khất sĩ
21/08/2022
Con chỉ sợ
27/05/2022