Thơ

NÀO PHẢI LÀ TA!

Cập nhật: 22/03/2024
 

NÀO PHẢI LÀ TA!

 

Quá khứ đã đi qua,

Cho Ta bao ký ức,

Đọng lại trong tiềm thức,

Sự tiếc nhớ, hoài mong.

 

Xin đừng có hy vọng,

Và cũng đừng ngóng trông,

Như chiếc lá lìa cành,

Quá khứ đã diệt vong.

 

Hãy chú tâm thận trọng,

Quán sát nó như là...

Sự vận hành của pháp,

Có Ta? Nào của Ta?

 

Trong giây phút hiện tại,

Đến để mà thấy ra..

Thân tâm và thế giới,

Sanh, diệt trong sát-na.

 

Rồi ngày mai thế nào?

Cay đắng hay ngọt ngào,

Đừng muộn phiền, lo lắng,

Dù nghiệp đắng xiếc bao.

 

Ta ôm ấp tất cả,

Với tình thương bao la,

Kham nhẫn và chịu đựng,

Mọi buồn phiền sẽ qua.

 

Ồ! Thì ra tất cả,

Ta! Chẳng phải là Ta.

Vì các pháp vô ngã,

…….

Uống trà.. cười ha ha!

Tâm Tri

Tin tức liên quan

Dư Âm Phật Thất
06/05/2024
Biết khi nào mới đủ
08/01/2023
Cảm xúc
03/01/2023
Con hiểu rồi…
17/10/2022
Bóng Cả
30/08/2022