Thơ

Biết khi nào mới đủ

Cập nhật: 08/01/2023
 

Biết khi nào mới đủ

 

Biết khi nào mới đủ

Đâu gì sẵn trong tủ

Mà hội tụ các duyên

Rồi cho là diệu huyền

 

Biết khi nào mới đủ

Chẳng khi nào là đủ

Thực hành từng cái riêng

Tựu thành gọi là duyên

 

Từ khi phân chia miền

Từng vùng tự thay đổi

Không nương tựa cứu rỗi

Ắt hẳn sẽ thành chuyên

 

Một mình đi mình biết

Cần thiết là thứ chi

Một mình bò mình lết

Tự động đứng phi thường

 

Bao khổ nạn khôn lường

Tựa như cơn giông bão

Xin đừng hoài ưu não

Vui vẻ sau buồn đau

 

Câu hỏi đặt tại sao

Biết khi nào mới đủ

Xin thưa sẽ không đủ

Vì thiếu một vì sao

Do mộng mị chiêm bao

 

Làm sao mà hết thiếu

Kể cả ăn hủ tiếu

Cũng phải nấu từng phút

Và cái gì một chút

Đúng lúc sẽ thành nhiều

Nếu biết rõ từng điều

Tiến hành từng thứ một

 

Tháng năm dài thui chột

Sức nghĩ và sức làm

Mở thoáng tưởng mơ màng

Hành động bao thiết thực

 

Hôm nay là Chủ nhật

Rảnh quá hỏi đủ chưa

Kết quả là xin thưa

Vẫn là chưa biết đủ

 

Vậy khi nào mới đủ

Đến khi nào biết thiếu

Hai điều thật hàm tiếu

Giải sao cũng thấy tiêu.

 

Tâm Khương

Tin tức liên quan

NÀO PHẢI LÀ TA!
22/03/2024
Cảm xúc
03/01/2023
Con hiểu rồi…
17/10/2022
Bóng Cả
30/08/2022
Khất sĩ
21/08/2022