Thơ

Dư Âm Phật Thất

Cập nhật: 06/05/2024
 

Dư Âm Phật Thất

 

Hôm nay kết thúc khoá tu

Mọi người cố gắng công phu hành trì

Để cho thân tâm thích nghi

Với lời Phật dạy giúp đi đúng đường

Từ nay ta biết vô thường

Có sinh có diệt vấn vương làm gì

Tài vật bám giữ ích chi

Tu nhân tích đức phước đi theo mình

Luân hồi cũng bởi vô minh

Không phân thiện ác nhân sinh khổ sầu

Con đường tỉnh thức từ lâu

Chân như hiển lộ pháp mầu Thế Tôn.

Tâm Trường

Tin tức liên quan

NÀO PHẢI LÀ TA!
22/03/2024
Biết khi nào mới đủ
08/01/2023
Cảm xúc
03/01/2023
Con hiểu rồi…
17/10/2022
Bóng Cả
30/08/2022