Bài viết về Đức Phật

Sự vĩ đại của Đức Phật
05/05/2007
"Nếu bạn muốn thấy người cao quý nhất của loài người, bạn hãy nhìn vị Hoàng đế trong y phục một...
Đức Phật - Con người của mọi thời đại
04/05/2007
Từ nơi đây Ngài thực sự đạt được đỉnh cao của trí tuệ, thành bậc Giác ngộ, chuyển bánh xe Chánh...
Đức Phật giữa đời thường
04/05/2007
Ðức Phật là một con người, nhờ công phu tu tập, Ngài đã trở thành bậc giác ngộ ngay giữa cuộc đời...
Đức Phật với phương pháp tu tập
04/05/2007
Nhằm hướng dẫn đệ tử tu tập đạt được hiệu quả tốt nhất, Ðức Phật đã linh động vận dụng trí tuệ...