64th Course

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Lecturer Thích Đồng Hội
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Lecturer Thượng Tọa Thích Minh Thành
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Lecturer Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Lecturer Thích Phước Nghiêm
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Lecturer Hòa thượng Thích Giác Toàn
Bão lũ cuộc đời
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
Đường về Cực Lạc
Lecturer Hòa thượng Thích Giác Toàn
Hoan hỷ để niệm Phật
Lecturer Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Khi rừng xưa khép lại
Lecturer Thượng Tọa Thích Minh Thành
Vượt qua chính mình
Lecturer Thích Phước Nghiêm
Niệm Phật vãng sanh
Lecturer Thích Đồng Hội