64th Course

Khi rừng xưa khép lại
Lecturer Thượng Tọa Thích Minh Thành
Listen: 5054
Download: 868

Other Media

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
11307
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17926
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24572
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13315
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
21311
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
23274
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7151
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5717
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4400
652
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
5453
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
6021
588