64th Course

Khi rừng xưa khép lại
Lecturer Thượng Tọa Thích Minh Thành
Listen: 5170
Download: 868

Other Media

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
11427
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
18041
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24683
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13439
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
21437
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
23391
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7268
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5897
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4518
652
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
5571
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
6170
588