64th Course

Bão lũ cuộc đời
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
Listen: 7247
Download: 18872

Other Media

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
11407
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
18021
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24662
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13417
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
21413
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
23372
2948
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5871
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4499
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5151
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
5552
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
6148
588