64th Course

Đường về Cực Lạc
Lecturer Hòa thượng Thích Giác Toàn
Listen: 5716
Download: 1280

Other Media

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
11307
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17925
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24570
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13315
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
21311
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
23272
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7151
18872
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4399
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5053
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
5452
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
6021
588