64th Course

Đường về Cực Lạc
Lecturer Hòa thượng Thích Giác Toàn
Listen: 5946
Download: 1280

Other Media

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
11460
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
18072
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24713
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13466
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
21467
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
23421
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7298
18872
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4549
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5195
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
5600
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
6196
588