64th Course

Niệm Phật vãng sanh
Lecturer Thích Đồng Hội
Listen: 6082
Download: 588

Other Media

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
11360
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17974
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24624
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13372
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
21368
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
23331
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7202
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5799
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4442
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5109
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
5501
930