64th Course

Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Lecturer Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Listen: 13365
Download: 1650

Other Media

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
11353
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17969
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24618
3472
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
21363
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
23324
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7197
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5792
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4437
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5104
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
5494
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
6075
588