64th Course

Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Lecturer Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Listen: 13101
Download: 1650

Other Media

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
11072
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17701
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24344
3472
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
21127
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
23061
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6947
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5407
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4201
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4860
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
5237
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
5711
588