Tin tức

Chùm thơ: Ngày mới của tâm
18/05/2021
Thông báo v/v thiết kế lễ đài vườn Lâm tỳ ni tại tư gia
17/05/2021
Tháng Tư – khi sen trong bùn bắt đầu nở, báo hiệu mùa Phật Đản nữa lại về. Người con Phật khắp năm...
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
17/05/2021
Đại lễ Phật đản là một Đại lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người con Phật trên toàn thế...
Chùa Đống Cao: Lễ tắm Phật nhân mùa Phật Đản 2021
17/05/2021
Ngày 16/05/2021 (nhằm 05/04 Tân Sửu), nhân mùa Phật đản PL.2565 – DL.2021, chùa Đống Cao tổ chức lễ...
Thương đi! Chờ chi...
15/05/2021
Chuyện của nó - cuộc đời không dừng lại ở 35K
13/05/2021
Ngày Thứ Bảy – KTPT 96
08/05/2021
Sáng ngày 08/05/2021 (nhằm 27/03 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Duyệt, chư Tăng chùa Hoằng Pháp, hiện đang...
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
07/05/2021
Ngày 07/05/2021 (nhằm 26/03 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Dược, chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã quang lâm...
Pháp thoại “Tu Thế Nào Cho Đúng” – KTPT 96
06/05/2021
Ngày 06/05/2021 (nhằm 25/03 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Mạnh đã quang lâm giảng đường chia sẻ Phật pháp...
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
05/05/2021
Ngày 05/05/2021 (nhằm 24/03 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Tri đã có buổi chia sẻ Phật pháp cùng hành giả...
Pháp thoại “Bến Đỗ Bình Yên” – KTPT 96
04/05/2021
Ngày 04/05/2021 (nhằm 23/03 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Trịnh, chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã có buổi chia...
Khóa tu một ngày chùa Đống Cao
04/05/2021
Ngày 02/05/2021 (nhằm 21/03 Tân Sửu), chùa Đống Cao (Yên Khoái, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) đã...