Tin tức

Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần
29/07/2022
Ngày 28/07/2022 (nhằm 30/06 Nhâm Dần), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về...
Lễ thế phát xuất gia 01/07 Nhâm Dần
29/07/2022
Ngày 29/07/2022 (nhằm 01/07 Nhâm Dần), tại pháp đường 1, tòa nhà Pháp Luân chùa Hoằng Pháp, lễ thế...
Kết khóa - KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
28/07/2022
Khép lại Khóa tu mùa hè 2022 là khoảnh khắc các bạn luyến lưu, bịn rịn và những giọt nước mắt nghẹn...
Ngày thứ bảy KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
27/07/2022
Sáng 26/07/2022 (nhằm 28/06 Nhâm Dần), các bạn khóa sinh đến với buổi pháp thoại của Sư Giác Minh...
Đêm chung kết "Hoang Phap's Got Talent" KTMH 2022
26/07/2022
Sôi động – vui tươi – ấn tượng, đó là những nét chính trong đêm gameshow ca nhạc "Hoang Phap’s Got...
Ngày thứ sáu KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
26/07/2022
Sáng ngày 25/07/2022 (nhằm 27/06 Nhâm Dần), ngày thứ sáu KTMH, các bạn lắng nghe thời pháp thoại từ...
Chùa Suối Pháp: Khóa tu Một ngày an lạc
25/07/2022
Ngày 24/07/2022 (nhằm 26/06 Nhâm Dần), chùa suối Pháp, Tây Ninh đã tổ chức khoá tu một ngày an lạc...
Ngày thứ năm KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
25/07/2022
Sáng ngày 24/07/2022 (nhằm 26/06 Nhâm Dần), ngày thứ năm KTMH, các bạn khóa sinh vân tập về các...
Chùa Đống Cao: Khóa tu Niệm Phật một ngày
24/07/2022
Ngày 24/07/2022 (nhằm 26/06 Nhâm Dần), với tinh thần ham tu ham học, dù thời tiết địa phương đang...
Ngày thứ tư KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
24/07/2022
Sáng ngày 23/07/2022 (nhằm 25/06 Nhâm Dần), ngày thứ tư của KTMH, các bạn có một thời pháp thoại...
Ngày thứ ba KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
23/07/2022
Sáng ngày 22/07/2022 (nhằm 24/06 Nhâm Dần), ngày thứ ba của KTMH, các bạn khóa sinh dâng trào cảm...
Ngày thứ hai KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
22/07/2022
Sáng ngày 21/07/2022 (nhằm 23/06 Nhâm Dần), ngày thứ hai của KTMH, sau khi dùng điểm tâm, các bạn...