Tin tức

Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ Ngũ Bách Danh Bồ Tát Quán Thế Âm
11/03/2023
Để tưởng nhớ và tôn vinh công đức của Quán Thế Âm Bồ Tát, từ ngày 06 - 10/03/2023 (nhằm 15 - 19/02...
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm
10/03/2023
Tối ngày 10/03/2023 (nhằm 19/02 Quý Mão), nhân ngày kỷ niệm đức Bồ Tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02...
Ác nghiệp
10/03/2023
Mỗi người sinh ra đều mang trên mình hai dòng nghiệp thiện và ác. Chúng ta không thể chỉ rõ chỗ đâu...
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 14/02
08/03/2023
Ngày 05/03/2023 (nhằm 14/02 Quý Mão), đông đảo quý Phật tử về chùa Suối Pháp, Suối Ngô, Tân Châu,...
Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ: Tu niệm Phật một ngày - Lần 01
07/03/2023
Ngày 05/02/2023 (nhằm 14/02 Quý Mão), Đại đức Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử đã đến đạo...
Cúng dường Tam bảo chùa Kim Sơn - Ô Môn, Cần Thơ
07/03/2023
Ngày 04/03/2023 (nhằm 13/02 Quý Mão), Đại đức Thích Tâm Huệ cùng 40 Phật tử chùa Hoằng Pháp có...
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Thiện sự nhân kỷ niệm đức Bổn Sư nhập Niết-bàn và lễ Ngũ Bách Danh
07/03/2023
Sáng ngày 06/03/2023 (nhằm 15/02 Quý Mão), chùa Đống Cao, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa thuộc tông...
Lễ Ngũ Bách Danh Bồ Tát Quán Thế Âm
06/03/2023
Nhân kỷ niệm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 âm lịch), từ ngày 06-10/03/2023 (nhằm 15-19/02...
Lễ sám hối 14/02 Quý Mão
06/03/2023
Ngày 05/03/2023 (nhằm 14/02 Quý Mão), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về...
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ kỷ niệm ngày đức Phật Thích Ca nhập Niết-bàn
06/03/2023
Ngày 05/03/2023 (nhằm 14/02 Quý Mão), hướng về ngày đức Thế Tôn nhập Niết-bàn, quý Phật tử xa gần...
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/02
06/03/2023
Ngày 05/03/2023 (nhằm 14/02 Quý Mão), quý thiện nam tín nữ Phật tử đã về chùa Giai Lam, thôn Bình...
Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” - Lần 40
06/03/2023
Ngày 05/03/2023 (nhằm 14/02 Quý Mão), gần 650 bạn nhỏ đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu thiếu...