Phật Sự

Lễ Hằng Thuận
12/02/2023
Ngày 12/02/2023 (nhằm 22/01 Quý Mão), chùa Hoằng Pháp long trọng tổ chức lễ Hằng Thuận cho các đôi...
Hạnh phúc từ việc ăn chay
12/02/2023
Con người thường có quan điểm: “Mạng sống, sự sống của con người là vô giá, là giá trị nhất so với...
Hiến máu nhân đạo
10/02/2023
Ngày 10/02/2023 (nhằm 20/01 Quý Mão), Trung tâm hiến máu nhân đạo Tp. Hồ Chí Minh kết hợp với Hội...
Đạo tràng Càn Môn: Khánh tuế Hòa thượng ân sư
10/02/2023
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đạo tràng Đại Cồ Việt: Khánh tuế Hòa thượng ân sư
09/02/2023
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngày thứ mười hai, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Vạn Đại Phước – chùa Phúc Lạc
08/02/2023
Sáng ngày 07/02/2023 (nhằm 17/01 Quý Mão), Hòa thượng Thích Chân Tính có buổi giảng pháp tại chùa...
Đạo tràng Giai Lam: Khánh tuế Hòa thượng ân sư
08/02/2023
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngày thứ mười một, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Giai Lam
07/02/2023
Sáng ngày 06/02/2023 (nhằm 16/01 Quý Mão), Hòa thượng Thích Chân Tính có buổi giảng pháp tại chùa...
Đạo tràng Tứ Pháp: Khánh tuế Hòa thượng ân sư
07/02/2023
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Sư phụ - Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng...
Chùa Hoằng Pháp – Cambodia: Lễ Cầu an đầu năm
06/02/2023
Ngày 15/02/2022 (nhằm 15/01 Quý Mão), chùa Hoằng Pháp - Việt Nam tại thành phố Takh-mau, tỉnh...
Ngày thứ mười, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Cổ Am – chùa Tứ Pháp – chùa Phúc Hải
06/02/2023
Tối ngày 04/02/2023 (nhằm 14/01 Quý Mão), sau khi cung đón Hòa thượng cùng quý thầy quang lâm đạo...
Người lái chiếc thuyền Từ
06/02/2023
“Tôi đã thay đổi nhiều cả trong tư duy lẫn cách nhìn nhận cuộc sống, càng tu học Phật pháp tôi càng...