Phật Sự

Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
22/03/2023
Ngày 21/03/2023 (nhằm 30/02 Quý Mão), đông đảo quý Phật tử về chùa Suối Pháp, Suối Ngô, Tân Châu,...
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
22/03/2023
Tối ngày 21/03/2023 (nhằm 30/02 Quý Mão), quý Phật tử gần xa đã trở về chùa Đống Cao, Nga Yên, Nga...
Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
21/03/2023
Ngày 21/03/2023 (nhằm 30/02 Quý Mão), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về...
Tại sao niệm Phật thì được phước ?
21/03/2023
Niệm Phật là tâm nhớ nghĩ đến hình tượng Phật hoặc đức hạnh Phật, trí tuệ Phật, hay danh hiệu Phật.
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
20/03/2023
Duyên lành hội đủ, vào những ngày đầu tháng 02 năm Quý Mão, Đại đức Thích Tâm Hưng trụ trì chùa...
Chùa Tâm Pháp – Bình Phước: Khóa tu một ngày an lạc
20/03/2023
Ngày 19/03/2023 (nhằm 28/02 Quý Mão), quý thiện nam tín nữ trở về chùa Tâm Pháp - Thôn 5, xã Thiện...
Ngàn năm nỗi oan Đại Ca-diếp
20/03/2023
Ngài trưởng lão Đại Ca-diếp (Mahā Kassapa) là một trong nhiều vị đệ tử lớn của đức Phật Thích Ca...
Lễ Hằng Thuận
19/03/2023
Ngày 19/03/2023 (nhằm 28/02 Quý Mão), chùa Hoằng Pháp long trọng tổ chức lễ Hằng Thuận cho các đôi...
Chùa Hòa Phúc – Hà Nội: Khoá tu học “Về Miền Đất Phật”
19/03/2023
Nhận thấy hành trình tìm về Thánh địa Phật giáo Ấn Độ là cơ hội tốt để ôn lại cuộc đời tu tập và...
Lễ cầu an cho Công ty TNHH MTV SX-Xây Dựng TM Anh Trường Thịnh tại Hóc Môn
15/03/2023
Ngày 14/03/2023 (nhằm 23/02 Quý Mão), Đại đức Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng...
Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Khoá tu một ngày an lạc
13/03/2023
Ngày 12/03/2023 (nhằm 21/02 Quý Mão), chùa Suối Pháp, Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh thuộc tông phong...
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
13/03/2023
Ngày 12/03/2023 (nhằm 21/02 Quý Mão), chùa Đống Cao - Yên Khoái, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa, thuộc...