Phật Sự

Quý Thầy chùa Hoằng Pháp an cư tập trung
12/06/2021
Sau khi tác pháp đối thú An cư kiết hạ tại nội tự, quý Thầy chùa Hoằng Pháp bắt đầu bước vào kỳ an...
Lễ Bố-tát, thính giới chư Tăng chùa Hoằng Pháp
10/06/2021
Ngày 10/06/2021 (nhằm 01/05 Tân Sửu), tại chùa Hoằng Pháp, chư Tăng trang nghiêm cử hành lễ bố-tát...
Hành trình chia sẻ yêu thương
01/06/2021
Ngày 30/05/2021 (nhằm 19/04 Tân Sửu), chùa Hoằng Pháp kết hợp chư Tăng và Phật tử chùa Diên Quang,...
Chùa Tiêu Dao: Lãnh đạo các cơ quan chúc mừng Phật Đản
27/05/2021
Ngày 26/05/20121 (nhằm 15/04 Tân Sửu), Nhân ngày lễ Phật đản 2021 – PL. 2565, đoàn Ban Tôn giáo...
Trao gởi bằng tuyên dương cho Phật tử có thiết kế lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni
27/05/2021
Tháng Tư – mùa Phật Đản đã về. Người con Phật khắp năm châu hân hoan đón chào ngày đản sanh của...
Chùa Hoằng Pháp: Đối thú An cư 2021
27/05/2021
Ngày 27/05/2021 (nhằm 16/04 Tân Sửu), TT. Thích Chân Tính cùng quý Thầy chùa Hoằng Pháp đã làm lễ...
Đại lễ Phật đản 2021
26/05/2021
Sáng 26/05/2021 (nhằm 15/04 Tân Sửu), ngày Phật đản sanh là một sự kiện hy hữu và ý nghĩa trọng đại...
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 3)
24/05/2021
Lễ Phật Đản tại chùa Dược Sư, Tp. Incheon, Hàn Quốc
24/05/2021
Một hoa đàm đã nở, một vị Phật ra đời, một ngôi sao đêm tối, một mặt trời mùa đông... Hạnh phúc...
Lễ Phật Đản Đạo tràng Hoằng Pháp Jeonju – Hàn Quốc
24/05/2021
Ngày 23/05/2021 (nhằm ngày 12/04 Tân Sửu), tại chùa Jamjohun Uri, Tp. Jeonju, thuộc tỉnh Jeollabuk,...
Chùa Đống Cao: Trao bằng tuyên dương cho Phật tử có thiết kế vườn Lâm Tỳ Ni tại tư gia
22/05/2021
Nối tiếp hạnh nguyện hoằng pháp của Thầy tổ, nhân mùa Phật đản PL.2565 - DL.2021, chùa Đống Cao...
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 2)
20/05/2021