Bài viết

Ý nghĩa đức Bổn Sư thành đạo

Cập nhật: 18/01/2024
Đêm hoa đăng kỷ niệm đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo (Quý Mão)
 

Ý nghĩa đức Bổn Sư thành đạo

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn giáo phẩm,

Kính thưa chư vị khách quý, cùng toàn thể nhân dân, Phật tử!

Đất trời hoan ca, chư thiên trỗi nhạc, mưa trời rải hoa đón chào bậc vĩ nhân thành đạo lớn giữa cõi đời: đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Ánh dương chói lọi của Chính pháp từ đấng Đại Giác soi rọi thế gian vào rạng sáng mồng 08 tháng 12, cách nay hơn 26 thế kỷ.

Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyên là thái tử Tất Đạt Đa, dòng dõi mặt trời Thích Ca cao quý. Những giá trị vật chất đến tinh thần dù có sung mãn, được bày sẵn trước mắt Thái tử, cũng không đủ sức làm đắm say mãi hoài với chí nguyện người Thái tử trẻ. Vì nguyện lực Ba La Mật được vun bồi từ muôn kiếp, nay nhìn thấy cảnh thống khổ nhân sinh, với ý chí cương quyết từ bỏ tất cả, ngày mồng tám tháng hai khi vừa tròn 19 tuổi; Thái tử vượt thành xuất gia lúc giữa đêm, khi ấy, chỉ có Xa Nặc và ngựa Kiền Trắc làm bạn tiễn lên đường.

Đạo sĩ Tất Đạt Đa sau đó đã tìm đến các vị chân sư thời bấy giờ, tôn thờ lí tưởng xuất thế độ sinh, không từ nan kham khổ; và rồi, cũng chứng đạt được những gì hai vị thầy đã chứng đạt. Vì chưa thỏa chí bình sinh, Ngài đã cùng năm anh em Kiều Trần Như trải nghiệm lối tu hành khổ hạnh, mong rằng một mai kia không xa, chân lí cao tột sẽ được tỏ ngộ. 6 năm khổ hạnh ấy đã trải, nhưng chân lí tuyệt luân thì chưa hề chứng đạt, Ngài từ bỏ, đến Ưu Lâu Tần Loa, dưới cội cây Tất Bát La, trang nghiêm phát thệ, thành tâm thiền định:“Từ nay, nếu không chứng được đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, thì dù thịt nát xương tan, Ta quyết không rời khỏi chỗ này!”

Với tinh thần vững chãi, chí nguyện kiên cường, khiến Thiên Ma phải nhường đường khiếp sợ. Vào canh đầu, Ngài chứng Túc Mệnh Minh. Canh hai, Thiên Nhãn Minh cụ túc. Canh ba, cuối cùng, Lậu Tận Minh viên mãn. Từ nay, thế gian đã có một vị Chính Đẳng Chính Giác ra đời.

Dưới cội Bồ Đề đại phá ma quân

Sao mai vừa mọc đạo thành

Chuyển pháp luân

Ba thừa quy hướng nhất tâm

Vô sanh sẽ chứng

Muôn loài quy hướng nhất tâm

Vô sanh nguyện chứng.

Đêm đó, mùng 08 tháng 12, ánh từ quang của Ngài đã chiếu soi cả tam thiên đại thiên thế giới.

Sự kiện trọng đại này đánh dấu trong cột mốc lịch sử nhân loại về thông điệp Từ Bi và Trí Tuệ của đức Đạo sư. Thông điệp đó là:

“Chính Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, một người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người.”

Và như thế, Đấng Đại Giác, Bậc Vô Sở Trước đã hiện hữu với cõi đời qua 10 tôn hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Kính bạch quý Ngài! Kính thưa quý vị!

Còn gì thiêng liêng hơn, cao quý hơn sự xuất hiện thành đạo của một đấng Như Lai. Chúng ta có thể nói về sự đến – đi, sinh – diệt, còn – mất trong tính tương đối của thế gian; nhưng nào mấy ai biết, trong tính tuyệt đối chân thực của đệ nhất nghĩa đế, đức Thế Tôn chưa từng sinh cũng chưa từng có diệt. Và do vậy, Ngài thành đạo ngay cõi ngũ trược ác thế này, chính là đang đánh lên tiếng chuông thức tỉnh cho thế gian về ý nghĩa:

Các người là Phật sẽ thành

Ta đây là Phật đã thành.

Ý nghĩa trọng đại này sẽ được lưu dấu trong tâm khảm của mỗi người con Phật khi chúng ta biết nhìn lại chính mình, thường trực quán chiếu tu tập. Những tham lam, giận hờn, si mê, tà kiến sẽ được buông bỏ khi ánh sáng của chính niệm – tỉnh giác soi chiếu. Trong thâm ân cao cả đó, sự thực tập nghiêm chỉnh của mỗi người chúng ta sẽ là cách đền ơn cao cả nhất dâng lên đấng Từ Phụ của ba cõi, bốn loài.

Chúng ta hãy như Tôn giả A Nan, cùng nhau khởi dậy cái ý chí Đại Hùng – Đại Lực – Đại Từ Bi để nâng cao giá trị tu tập và chuyển hóa của đạo Phật nhân ngày lễ kỉ niệm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo:

Nay con nguyện chứng ngôi Chánh giác

Độ chúng sanh như cát sông Hằng

Thân tâm này nát như trần

Hồng ân chư Phật chút phần báo ân.

Trong niềm phúc lạc vô tận nhân ngày kỷ niệm đức Phật thành đạo năm nay, một lần nữa chúng con xin nguyện cầu Chính pháp cửu trụ, Tăng chúng hòa hiệp, đất nước phồn vinh, thiên hạ thái bình, chúng sinh an lạc. Đồng kính chúc toàn thể hội chúng phúc trí nhị nghiêm, Bồ Đề tâm tăng trưởng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tâm Cung

Tin tức liên quan

Mưa chùa
13/04/2024
Quán Chiếu Về Tâm Từ Và Tâm Bi
11/04/2024
Nhỏ nhưng lại hoá lớn…
05/04/2024
Đẹp thay nhân cách cao thượng
04/04/2024
Người trồng nụ cười
28/03/2024