Chùm ảnh mừng Phật đản

Đại Lễ Phật Đản 2012 (144 Ảnh)
Xe hoa diễu hành chào mừng Phật đản 2012 (55 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2011 (69 Ảnh)
Xe hoa diễu hành chào mừng Phật đản 2011 (93 Ảnh)
Lịch sử Đức Phật Thích Ca (31 Ảnh)
Lễ chào mừng Phật đản (4 Ảnh)
Xe hoa diễu hành chào mừng Phật đản (7 Ảnh)