Chùm ảnh mừng Phật đản

Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2017 (72 Ảnh)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2016 (54 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2016 (53 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2016 (89 Ảnh)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2015 (43 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2015 (74 Ảnh)
Hoa Đăng Phật Đản VESAK 2014 (169 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2014 (138 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2014 (50 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2013 (82 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2013 (104 Ảnh)
Xe hoa diễu hành chào mừng Phật đản 2013 (143 Ảnh)