Nhớ mãi ơn thầy

Hải đăng
Nhớ mãi ơn Thầy
Đời Tăng lữ
Nhớ mãi ơn Thầy
Bài ca dâng thầy
Nhớ mãi ơn Thầy
Khi thầy đi xa - Quỳnh Giang
Vũ Ngọc Toản