Khóa tu “Sinh viên hướng về Phật pháp” được diễn ra vào 07/01/2024.

Khóa tu “Sinh viên hướng về Phật pháp” được diễn ra vào 07/01/2024.
Listen: 219
  • Bản tin Pháp thoại “Ý nghĩa khóa tu Phật thất” – KTPT lần 101
  • Bản tin Phật sự số 70
  • Ban Từ Thiện chùa Hoằng Pháp đến cảng Bà Lụa - Củ Chi để làm lễ phóng sanh
  • Chương trình Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên |17/01 – 22/01/2024
  • Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ: Tu niệm Phật một ngày và lễ “Tri ân Phật tử” lần 6

Videos Other

Bản tin Pháp thoại “Ý nghĩa khóa tu Phật thất” – KTPT lần 101
219
Bản tin Phật sự số 70
213
Ban Từ Thiện chùa Hoằng Pháp đến cảng Bà Lụa - Củ Chi để làm lễ phóng sanh
198
Chương trình Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên |17/01 – 22/01/2024
175
Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ: Tu niệm Phật một ngày và lễ “Tri ân Phật tử” lần 6
221
Du xuân "MÙNG 2 TẾT GIÁP THÌN" tại chùa Hoằng Pháp
235
Du xuân "MÙNG 3 TẾT GIÁP THÌN" tại chùa Hoằng Pháp
234
Hàng ngàn Phât tử trở về chùa Hoằng Pháp tham dự đêm giao thừa chào đón Xuân Giáp Thìn
173
Lễ Hằng Thuận 05/01/2023
207
Lễ Hằng Thuận Ngày 06/01/2023 | Chùa Hoằng Pháp
221
Lễ Hằng Thuận Ngày 21/01/2023 | Chùa Hoằng Pháp
167
Lễ Hằng Thuận Ngày 28/01/2024
159