Video News

Khóa tu thanh thiếu niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
8
Khóa Tu niệm Phật một ngày và chương trình “Ánh Sáng Phật Pháp” kỳ 73
17
BẢN TIN PHẬT SỰ CHÙA HOẰNG PHÁP SỐ 57
15
Lễ Bố-tát tại chùa Hoằng Pháp
15
Lễ sám hối 30/10 Nhâm Dần
22
Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” - Lần 37 | Chùa Hoằng Pháp
21
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp"
24
Lễ Hằng Thuận Ngày 19/11/2022 | Chùa Hoằng Pháp
26
Chùa Đăng Pháp: Lễ tưởng niệm cố đại lão Hoà thượng Ngộ Chân Tử và khoá tu một ngày an lạc
158
Cuộc thi Thắp Sáng Đèn Tuệ – lần IV
153
Lễ quy y Tam bảo – lần 3/2022 | Chùa Hoằng Pháp
232
Bản tin Lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Hoằng Pháp lần thứ 34 | Chùa Hoằng Pháp
249