Video News

Bản tin: Lễ tắm Phật nhân mùa Phật Đản | Nhóm Hiểu và Thương
6
Phóng sanh mừng Đại lễ Phật đản
16
Lễ sám hối 14/04 Quý Mão
15
Bản tin: Đại lễ Phật Đản (PL.2567 – DL.2023)
26
Bản tin: Đạo Tràng Minh Chất - Cần Thơ: Lễ Phật Đản (PL.2567 - DL.2023)
18
Các bạn sinh viên diễu hành xe đạp mừng đại lễ Phật đản (PL.2567-DL.2023)
28
Diễu hành xe hoa tại huyện Hóc Môn
30
Bản tin: Lễ Phật Đản (PL.2567 – DL.2023) tại chùa Quảng Pháp – Tây Ninh
85
Tu niệm Phật một ngày | Chùa Hoằng Pháp
58
Đêm văn nghệ mừng Phật đản sanh
60
Bản tin công tác Phật sự chùa Hoằng pháp số 62
59
Công tác chuẩn bị ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2023 | P1
193