Video News

Bản tin kết khóa Khóa Tu Phật Thất – lần 100
27
Lễ Hằng Thuận | 16.09.2023
29
Lễ sám hối 30/07 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
25
BTS GHPGVN huyện Hóc Môn tổ chức lễ Tự tứ
49
Đêm văn nghệ Uống nước nhớ nguồn mừng đại lễ Vu Lan
42
Lễ Vu Lan báo hiếu nhóm Hiểu và Thương
49
Chùa Bảo Quang – Đồng Nai: Đại lễ Vu Lan báo hiếu
54
Lễ sám hối 14/07 Quý Mão
49
Hoa Từ Bi - Múa Đồng Diễn KTMH 2023
64
Bản tin Phật sự số 65 | Chùa Hoằng Pháp
73
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 76
69
Bàn giao nhà tình thương và Cúng dường các trường hạ tại Hậu Giang, Hóc Môn - TPHCM
61