Chùa Hoằng Pháp | Chùa Hoằng Pháp

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,410
    pháp âm : 58,704,523
 • Đang truy cập
    Tin tức : 28
    Nghe pháp : 36
 • Số người đang Online: 64

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009