Video News

Ngày 03: Trang trí mô hình Tết Canh Tý 2020
 • Ngày 03: Trang trí mô hình Tết Canh Tý 2020
 • Ngày 02: Trang trí mô hình Tết tại chùa Hoằng Pháp
 • Ngày 01: Trang trí mô hình Tết tại chùa Hoằng Pháp
 • Đêm ca nhạc "Mùa Xuân Hoằng Pháp" (15/12 Kỷ Hợi)
 • Thư Pháp Ngày Xuân - Trao Chữ Yêu Thương
 • Lễ Sám Hối Ngày 08/01/2020 (14/12 Kỷ Hợi)

Buddha ActivityView All

Series photos of activities preparing for the New Year 2020
14/01/2020
 • The 30th anniversary of establishment of the Hoang Phap Pagoda 's Support Board
  13/01/2020
 • Welcoming the Rat Year by the Music Performance "Hoang Phap's Spring"...
  10/01/2020
 • Repentant Ceremony on Dec. 14th, year of the Pig
  09/01/2020
 • The Wedding Ceremony at the pagoda
  04/01/2020
 • The enlightenment attaining ceremony of the Shakyamuni Buddha at Dong Da Pagoda – Thanh Hoa Province
  03/01/2020
 • The Ordination Ceremony on Dec.8th, 2019
  02/01/2020
 • Wedding Ceremony at Tay Khanh Pagoda, Thai Binh
  02/01/2020
 • The Gratitude Ceremony and the Buddhist Activity Summary in 2019
  01/01/2020
 • The 1st "Coming Back" retreat at Dong Cao Pagoda, Thanh Hoa
  30/12/2019

Radio Online

Radio Sắc Màu Phật Pháp số 108
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 108
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 107
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 106
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 105
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 104
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 103
Quỹ học bổng ươm mầm trí tuệ

News

Hoang Phap Media

Suy niệm về cái chết
 • Suy niệm về cái chết
  Lecturer Thích Tâm Thủ
 • Lòng Nhân Ái
  Trần Phương Hiếu
 • Tu như trồng cây
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 19
  Chùa Hoằng Pháp
 • Xây dựng Tịnh Độ nhân gian
  Lecturer Thích Nữ Như Lan
 • Hành trang vào đời
  Lecturer Thích Tâm Luân
 • Ánh sáng Phật Pháp kỳ 68
  Lecturer Thích Tâm Sỹ
 • Lễ Hằng Thuận Tập Thể tại chùa Hoằng Pháp (15/12/2019)
  Chùa Hoằng Pháp
 • Con đường hạnh phúc
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Phật Học Thường Thức Kỳ 32
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Bài 04 - Làm sao để chuyển bại thành thắng
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nơi việc tu bắt đầu
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Nhẹ bước trên con đường mới
  Lecturer Thích Tâm An
 • Thử sống như người xuất gia
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Bảo trì thân và tâm
  Lecturer Thích Tâm Sỹ
 • Bài 03 - Bẫy Tình
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nương tựa đấng Đại Giác
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nơi việc tu bắt đầu
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Bài 02 - Người có sức mạnh
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài 01 - Kẻ ngu và người hiền trí
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Tiền, sự chính trực, tham sân si
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
  Lecturer Thượng tọa Thích Quang Thạnh
 • Khủng hoảng tự sát
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Tình yêu, hôn nhân và gia đình
  Luật sư Trần Thị Lâm
 • Con đã sai rồi
  Lecturer Thích Tâm Lực
 • Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
  Lecturer Thích Đạo Quang
 • Đừng để muộn màng
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Sống chết tự tại
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Xây dựng Tịnh Độ nhân gian
  Thích Nữ Như Lan
 • Hành trang vào đời
  Thích Tâm Luân
 • Ánh sáng Phật Pháp kỳ 68
  Thích Tâm Sỹ
 • Con đường hạnh phúc
  Thích Tâm Hạnh
 • Phật Học Thường Thức Kỳ 32
  Thích Minh Thành
 • Thử sống như người xuất gia
  Thích Tâm Hạnh
 • Nhẹ bước trên con đường mới
  Thích Tâm An
 • Bảo trì thân và tâm
  Thích Tâm Sỹ
 • Bài 04 - Làm sao để chuyển bại thành thắng
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài 03 - Bẫy Tình
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nương tựa đấng Đại Giác
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nơi việc tu bắt đầu
  Thích Tâm Hạnh
 • Bài 02 - Người có sức mạnh
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài 01 - Kẻ ngu và người hiền trí
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
  Thượng tọa Thích Quang Thạnh
 • Tiền, sự chính trực, tham sân si
  Thích Tâm Hạnh
 • Khủng hoảng tự sát
  Thích Tâm Hạnh
 • Tình yêu, hôn nhân và gia đình
  Luật sư Trần Thị Lâm
 • Con đã sai rồi
  Thích Tâm Lực
 • Sống chết tự tại
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Đừng để muộn màng
  Thích Tâm Hạnh
 • Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
  Thích Đạo Quang
Từ Thiện Xã hội

News

Literature Books

Gratitude
Thích Chân Tính
Detail

Buddhism & Life

Buddhism & Society

Buddhism & Youth

Course schedule

Buddhist Literature

Sect of Buddhas name Recitation

Branch temple Hoang Phap

Hung Phap Pagoda
Hamlet 1A, Xuan Hung, Xuan Loc, Dong Nai
Visitor Statistics
News: 54,116,924
Media: 74,841,875
Access Total
News: 7
Media: 19
Users browsing: 49