Video News

Sám hối và tụng giới tại chùa Hoằng Pháp
 • Sám hối và tụng giới tại chùa Hoằng Pháp
 • Sư phụ cùng quý thầy trồng cây tại Tây Ninh
 • Lễ quy y Tam bảo cho 30 em bệnh nhi bv ung bướu
 • Khóa lễ sám hối định kỳ tại chùa Hoằng Pháp (06/05/2020)
 • Đại lễ Phật đản tại chùa Hoằng Pháp | PL.2564 - DL.2020
 • Công tác dựng lễ đài | Đón mừng Phật đản PL.2564 - DL.2020

Buddha ActivityView All

One - Day Practice
24/05/2020
On May 24th, 2020 (intercalary lunar on April 02nd, Year of Mouse), good men and believing women...
 • Repentant Ceremony on April 30th, Year of Mouse
  23/05/2020
 • Giving gifts to Teachers of private preschools in Tan Thoi Nhi commune, Hoc Mon
  22/05/2020
 • One-day retreat at Dong Cao Pagoda, Thanh Hoa
  19/05/2020
 • The Three Jewel Refuge Ceremony for cancer ill children coming from the Oncology Hospital
  18/05/2020
 • Giving gifts to private preschool in Tan Hiep, Hoc Mon.
  14/05/2020
 • The Buddha's Birthday at Tay Khanh Pagoda in Thai Binh
  13/05/2020
 • The Buddha's Birthday at the Branch of Hoang Phap Pagoda in Cu Chi
  12/05/2020
 • The last day of Buddha's Birthday Week 2020 at Dong Cao Pagoda
  10/05/2020
 • Dong Cao Pagoda granting the merit certificate to Buddhists having design of the Lumbini garden.
  10/05/2020

Radio Online

Radio Sắc Màu Phật Pháp số 112
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 112
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 111
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 110
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 109
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 108
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 107
Quỹ học bổng ươm mầm trí tuệ

News

Hoang Phap Media

Bài 09 - Vào Chùa Giết Người Cướp Của
 • Bài 09 - Vào Chùa Giết Người Cướp Của
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Tìm Lại Chơn Tâm
  Lecturer Thích Tâm Duyệt
 • Giấc mơ gặp Phật
  Lecturer Thích Tâm Tri
 • Đúng hay không "Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng?"
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Sư Phụ cùng chư Tăng niệm Phật trong KTPT đặc biệt
  Chùa Hoằng Pháp
 • Bài 08 - Tại sao đặt tên quán ăn là Buddha Bar?
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Lễ Tri Ân Đệ Tử 2019 (Buổi Tối)
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài 07 - Sao người già không có "suất"?
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Lễ Tri Ân Và Tổng Kết Cuối Năm 2019
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Lá Thư Tình Tập 2
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bình Tĩnh Đương Đầu Với Corona
  Lecturer Thích Tâm Duyệt
 • Lá Thư Tình Tập 1
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Tâm Sự Đầu Năm
  Lecturer Thích Tâm Đạo
 • Xuân Trao Yêu Thương
  Lecturer Thích Tâm Lực
 • Bài 06 - Chuột ăn nội tạng mèo
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nhờ Vả
  Lecturer Thích Đạo Quang
 • Tình Yêu, May Mắn và Hạnh Phúc
  Lecturer Thích Tâm Sỹ
 • Password Cuộc Đời Bạn
  Lecturer Thượng tọa Thích Quảng Thiện
 • Thực hành Phật Pháp
  Lecturer Thích Tâm Đắc
 • Bài 05 - Rờ Đầu
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Tập 3: Hơi ấm nơi xứ lạ - Ký sự Đài Loan
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tập 2: Hơi ấm nơi xứ lạ - Ký sự Đài Loan
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tập 1: Hơi ấm nơi xứ lạ - Ký sự Đài Loan
  Chùa Hoằng Pháp
 • Bài Học Thiếu Nhi - Phần 3
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài Học Thiếu Nhi - Phần 2
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài Học Thiếu Nhi - Phần 1
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Suy niệm về cái chết
  Lecturer Thích Tâm Thủ
 • Lòng Nhân Ái
  Trần Phương Hiếu
 • Tu như trồng cây
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 19
  Chùa Hoằng Pháp
 • Bài 09 - Vào Chùa Giết Người Cướp Của
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Tìm Lại Chơn Tâm
  Thích Tâm Duyệt
 • Giấc mơ gặp Phật
  Thích Tâm Tri
 • Đúng hay không "Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng?"
  Thích Tâm Hạnh
 • Bài 08 - Tại sao đặt tên quán ăn là Buddha Bar?
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài 07 - Sao người già không có "suất"?
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Lá Thư Tình Tập 2
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bình Tĩnh Đương Đầu Với Corona
  Thích Tâm Duyệt
 • Lá Thư Tình Tập 1
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Password Cuộc Đời Bạn
  Thượng tọa Thích Quảng Thiện
 • Tâm Sự Đầu Năm
  Thích Tâm Đạo
 • Xuân Trao Yêu Thương
  Thích Tâm Lực
 • Thực hành Phật Pháp
  Thích Tâm Đắc
 • Suy niệm về cái chết
  Thích Tâm Thủ
 • Tu như trồng cây
  Thích Tâm Hạnh
 • Bài 06 - Chuột ăn nội tạng mèo
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài 05 - Rờ Đầu
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nhờ Vả
  Thích Đạo Quang
 • Tình Yêu, May Mắn và Hạnh Phúc
  Thích Tâm Sỹ
Từ Thiện Xã hội

News

Literature Books

Riêng một góc trời
Nhiều tác giả
Detail

Buddhism & Life

Buddhism & Society

Buddhism & Youth

Course schedule

Buddhist Literature

Sect of Buddhas name Recitation

Branch temple Hoang Phap

Hung Phap Pagoda
Hamlet 1A, Xuan Hung, Xuan Loc, Dong Nai
Visitor Statistics
News: 57,329,135
Media: 78,053,927
Access Total
News: 23
Media: 58
Users browsing: 108