Video News

Bản tin số 28
 • Bản tin số 28
 • Đón xuân Kỷ Hợi 2019
 • Lời chào năm mới Kỷ Hợi
 • Chùa Hương Pháp mừng xuân Kỷ Hợi 2019
 • Gửi lời chào tạm biệt
 • Bản tin số 27

Buddha ActivityView All

A Peaceful cultivation course at Tieu Dao pagoda, Quang Ninh Province
07/03/2019
On March, 06th 2019 (February 1st Pig year), more than 400 good man and believing woman Buddhists...
 • One day Retreat at Dong Cao Pagoda – Thanh Hoa province
  26/02/2019
 • Hoa Phuc Pagoda: More than 150 children attended the first spring retreat in the Year of the Pig
  26/02/2019
 • Students of American University in Vietnam visited Hoang Phap Temple
  22/02/2019
 • The New-Year Ceremony of Praying for Peace at Tieu Dao Pagoda – Quang Ninh Province
  21/02/2019
 • Sangha and the Buddhists delegations came to wish Tet the Senior Ven. Thich Chan Tinh from the 11th day to 15th day of Tet.
  21/02/2019
 • Buddhist Wedding Ceremony
  20/02/2019
 • New Year Praying for Peace Ceremony
  19/02/2019
 • The first Repentant Ceremony in 2019
  19/02/2019
 • The ceremony praying for peace in the beginning of the early year at Dang Phap pagoda - Binh Phuoc
  19/02/2019

Radio Online

Radio Sắc Màu Phật Pháp số 106
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 106
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 105
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 104
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 103
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 102
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 101
Incubate

News

Hoang Phap Media

Đối mặt với khổ đau
 • Đối mặt với khổ đau
  Lecturer Thượng tọa Thích Thiện Quý
 • Bình an & xung đột
  Lecturer Thích Nữ Tâm Tâm
 • Khóa Tu Thiếu Nhi - Em Về Bên Phật lần 12
  Chùa Hoằng Pháp
 • Khóa Tu Thiếu Nhi - Em Về Bên Phật lần 11
  Chùa Hoằng Pháp
 • Thay đổi cách nhìn
  Lecturer Thích Tâm Luân
 • Lễ cầu an đầu năm 2019
  Chùa Hoằng Pháp
 • Buông tay nỗi buồn
  Lecturer Thích Tâm Chánh
 • Hãy bỏ gai lấy vàng
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Vững tiến
  Chùa Hoằng Pháp
 • Buông bỏ bỏ buông
  Lecturer Thích Tâm An
 • Nếu biết trăm năm là hữu hạn
  Lecturer Thích Tâm Chánh
 • Tâm sự đời tu
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 65
  Lecturer Thích Pháp Đăng
 • Tiềm thức niệm Phật
  Lecturer Thích Trí Minh
 • Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 16
  Chùa Hoằng Pháp
 • Những nỗi niềm (vấn đáp)
  Lecturer Thích Tâm Chánh
 • Khóa Tu Thiếu Nhi - Em Về Bên Phật lần 10
  Chùa Hoằng Pháp
 • Phật Học Thường Thức Kỳ 29
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Đăng Pháp
  Chùa Hoằng Pháp
 • Đại Lễ Vu Lan 2018
  Chùa Hoằng Pháp
 • 3 hạng người tu
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Những chuyến đò ngang
  Lecturer Thích Quảng Tịnh
 • Tình mẹ
  Lecturer Thích Tâm Chánh
 • Gia tài của Phật
  Lecturer Thích Tâm Độ
 • Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
  Chùa Hoằng Pháp
 • Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
  Chùa Hoằng Pháp
 • Cuộc thi học thuộc kinh Pháp Cú lần 01
  Chùa Hoằng Pháp
 • Khóa Tu Thiếu Nhi - Em Về Bên Phật lần 9
  Chùa Hoằng Pháp
 • Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 64
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Lễ khởi công xây dựng chùa Hoằng Pháp - Hoa Kỳ
  Chùa Hoằng Pháp
 • Khen chê muôn thuở cuộc đời
  Lecturer Thượng tọa Thích Quảng Thiện
 • Tuổi xế chiều
  Lecturer Thích Tâm Chánh
 • Bình an & xung đột
  Thích Nữ Tâm Tâm
 • Đối mặt với khổ đau
  Thượng tọa Thích Thiện Quý
 • Thay đổi cách nhìn
  Thích Tâm Luân
 • Buông tay nỗi buồn
  Thích Tâm Chánh
 • Hãy bỏ gai lấy vàng
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Buông bỏ bỏ buông
  Thích Tâm An
 • Nếu biết trăm năm là hữu hạn
  Thích Tâm Chánh
 • Tâm sự đời tu
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 65
  Thích Pháp Đăng
 • Tiềm thức niệm Phật
  Thích Trí Minh
 • Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 64
 • Những nỗi niềm (vấn đáp)
  Thích Tâm Chánh
 • Phật Học Thường Thức Kỳ 29
  Thích Minh Thành
 • 3 hạng người tu
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Những chuyến đò ngang
  Thích Quảng Tịnh
 • Tình mẹ
  Thích Tâm Chánh
 • Gia tài của Phật
  Thích Tâm Độ
 • Khen chê muôn thuở cuộc đời
  Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Charity

Tin Tức

Literature Books

Bài Học Tuổi Thơ
Thích Chân Tính
Detail

Buddhism & Life

Buddhism & Society

Buddhism & Youth

Course schedule

Buddhist Literature

Sect of Buddhas name Recitation

Branch temple Hoang Phap

Hung Phat Pagoda
Hamlet 1A, Xuan Hung, Xuan Loc, Dong Nai
Visitor Statistics
News: 46,914,746
Media: 67,640,098
Access Total
News: 34
Media: 32
Users browsing: 97