Giỗ Tổ 2018
Giỗ Tổ 2018

Video News

Vu Lan - Tặng Phật tử bài hát "Lòng Mẹ" - Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Vu Lan - Tặng Phật tử bài hát "Lòng Mẹ" - Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bản tin cuộc thi "Thắp Sáng Đèn Tuệ"
 • Bản tin số 22
 • Bản tin khóa tu mùa hè 2018
 • Clip tổng hợp khóa học hè
 • Bản tin số 21

Buddha ActivityView All

Pray-for-peace cultivation course at Tieu Dao Pagoda- QuangNinh Province
08/11/2018
In the morning of Nov, 7th, 2018 (Oct. 1st, Dog year), 400 believers gathered at Tieu Dao Pagoda...
 • Buddhist Wedding Ceremony
  06/11/2018
 • Buddhist Wedding Ceremony
  04/11/2018
 • The One-Day Retreat at Hoa Phuc Pagoda in Ha Noi
  30/10/2018
 • One - Day Retreat at Dong Cao Pagoda
  30/10/2018
 • Dharma Giving at Lien Hoa Temple, Minnesota State, America
  24/10/2018
 • Dharma Giving at Giac Lam Temple, Minnesota State, America
  24/10/2018
 • Repentant Ceremony
  23/10/2018
 • Dharma Talk at Hien Nhu Vihara, Los Angeles City, America
  14/10/2018
 • Giving vegetarian rice portions and releasing creatures at Dong Cao Pagoda - Thanh Hoa
  13/10/2018

Radio Online

Radio Sắc Màu Phật Pháp số 104
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 104
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 103
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 102
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 101
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 100
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 99
Incubate

News

Hoang Phap Media

Người lạ ơi
 • Người lạ ơi
  Lecturer Thích Tâm Chánh
 • Tọa đàm - Tôi là ai
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tọa đàm - Cho Đam Mê Tỏa Sáng
  Phan Đăng Nhật Minh
 • Sống
  Lecturer Thích Giác Hoàng
 • Một Duyên Hai Nợ Ba Tình
  Lecturer Thích Tâm Đại
 • Phật nói gì với người lãnh đạo đất nước?
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Sen Trên Xứ Tuyết
  Chùa Hoằng Pháp
 • Đức Phật Thích Ca biểu tình bất bạo động?
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Phật tử có nên biểu tình?
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nghĩa Mẹ Ơn Thầy
  Lecturer Thích Tâm Chánh
 • Lễ Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017
  Chùa Hoằng Pháp
 • Người hùng khóa tu mùa hè
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Kỹ năng phòng chống bắt cóc
  Bùi Tiến Hưng
 • Khóa Tu Thiếu Nhi - Em Về Bên Phật lần 5
  Chùa Hoằng Pháp
 • Khóa Tu Thiếu Nhi - Em Về Bên Phật lần 4
  Chùa Hoằng Pháp
 • Chuyện Của Rượu
  Lecturer Thích Tâm Chánh
 • Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
  Lecturer Thích Nữ Phụng Liên
 • Nhìn lại
  Lecturer Thích Tâm Luân
 • Người biết vun bồi an lạc
  Lecturer Thượng tọa Thích Quảng Thiện
 • Phương pháp tiêu tai, giải hạn
  Lecturer Thích Đồng Thành
 • 4 chữ tu
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bẫy đời ai đặt
  Lecturer Thích Tâm Mẫn
 • Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
  Lecturer Thích Nguyên Hiền
 • Phật Học Thường Thức kỳ 27
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Làm Gì Với Tuổi Thanh Xuân
  Lecturer Thích An Đạt
 • Những ứng dụng trong giao tiếp
  TS. Quỳnh Dao
 • Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 61
  Lecturer Thích Pháp Đăng
 • "MẸ" Hành Trình Đời Người Cùng Con
  Nguyễn Thành Nhân
 • Lộc ai cho
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Pháp Duyên
  Chùa Hoằng Pháp
 • Năm Tuất nói chuyện chó
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Sửa đổi 3 nghiệp
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nghĩa Mẹ Ơn Thầy
  Thích Tâm Chánh
 • Kỹ năng phòng chống bắt cóc
  Bùi Tiến Hưng
 • Người hùng khóa tu mùa hè
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Ai sinh ra ta?
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
  Thích Nữ Phụng Liên
 • Nhìn lại
  Thích Tâm Luân
 • Người biết vun bồi an lạc
  Thượng tọa Thích Quảng Thiện
 • Phương pháp tiêu tai, giải hạn
  Thích Đồng Thành
 • 4 chữ tu
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bẫy đời ai đặt
  Thích Tâm Mẫn
 • Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
  Thích Nguyên Hiền
 • Phật Học Thường Thức kỳ 27
  Thích Minh Thành
 • Làm Gì Với Tuổi Thanh Xuân
  Thích An Đạt
 • Những Ứng Dụng Trong Giao Tiếp và Trong Cuộc Sống
  TS. Quỳnh Dao
 • "MẸ" Hành Trình Đời Người Cùng Con
  Nguyễn Thành Nhân
 • Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 61
  Thích Pháp Đăng
 • Lộc ai cho
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Năm Tuất nói chuyện chó
  Thượng tọa Thích Chân Tính
Charity

Tin Tức

Literature Books

A Brief Introduction to Hoang Phap Monastery
Chùa Hoằng Pháp
Detail

Buddhism & Life

Buddhism & Society

Buddhism & Youth

Course schedule

Buddhist Literature

Sect of Buddhas name Recitation

Branch temple Hoang Phap

Dien Quang Pagoda
Guot Village, Viet Hung Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Hung Phat Pagoda
Hamlet 1A, Xuan Hung, Xuan Loc, Dong Nai
Visitor Statistics
News: 43,501,119
Media: 64,226,790
Access Total
News: 60
Media: 47
Users browsing: 159