Video News

Bản tin Phật sự số 46
 • Bản tin Phật sự số 46
 • Khóa Lễ Sám Hối Tại Chùa Hoằng Pháp | Tháng 11 Canh Tý
 • Lễ Hằng Thuận dành cho 6 cặp đôi | Chùa Hoằng Pháp
 • KẾT KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 95 | Chùa Hoằng Pháp
 • Công tác chuẩn bị "ĐÊM HOA ĐĂNG KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2020"
 • Trailer "ĐÊM HOA ĐĂNG KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2020"

Buddha ActivityView All

The 6th Retreat "I have returned" at Dong Cao Pagoda, Thanh Hoa, Dong Cao
18/01/2021
Dong Cao Pagoda (Nga Yen, Nga Son, Thanh Hoa) organized the 6th Retreat "I have returned" (from...
 • The 5th Youth Retreat
  17/01/2021
 • One - Day Practice
  17/01/2021
 • Repentant Ceremony on Nov. 30th, Year of Mouse
  12/01/2021
 • Year Ending Retreat at Hung Phap Pagoda, Dong Nai
  12/01/2021
 • The flower lantern ceremony commemorating Buddha Amitabha at Dong Cao Pagoda - Thanh Hoa
  10/01/2021
 • The 10th retreat “Practice as the Buddha's Teachings” at Dong Cao Pagoda
  09/01/2021
 • Donating books to Chi Lang Primary School in Go Vap
  04/01/2021
 • The 4th Nikāya Retreat
  03/01/2021
 • The 9th Birthday of Dharmapala Team
  03/01/2021

Radio Online

Radio Sắc Màu Phật Pháp số 113
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 113
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 112
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 111
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 110
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 109
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 108
Quỹ học bổng ươm mầm trí tuệ

News

Hoang Phap Media

Bài 17 - Nỗi Buồn Không Tên
 • Bài 17 - Nỗi Buồn Không Tên
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • LUNG LINH ĐÊM DI ĐÀ 2020 | Chùa Hoằng Pháp
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tứ Trọng Ân
  Lecturer Thích Tâm Hoan
 • Bài 16 - Cùng tuổi mà kẻ đi
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài 15 - Nghiệp theo ta như bóng theo hình
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Lễ Giỗ Tổ 2020
  Chùa Hoằng Pháp
 • Lễ Giỗ Tổ 2019
  Chùa Hoằng Pháp
 • Lễ Khánh Thành Tháp Phật Đài Xá Lợi tại chùa Trấn Quốc | Đài Loan 1998
  Chùa Hoằng Pháp
 • Khơi Dậy Tình Thương - Phần 2
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Bậc Tôn Kính Nhất Đời
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Chung Tay Hoằng Pháp
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Ai Cậy Cửa Nửa Đêm?
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Chăm sóc thân tâm
  Lecturer Thích Tâm Khởi
 • Bảo vệ sức khỏe mùa dịch
  Nguyễn Trọng Hiệp
 • Duy trì tự bảo vệ bản thân
  Phương Thanh
 • Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp | 27.09.2020
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tọa Đàm: Đường Ta Đi
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tư liệu tại New Zealand và Úc Châu năm 2008
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Quán Chiếu Tứ Thánh Đế
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Cười.. Đau khổ..
  Lecturer Thích Đạt Ma Huy Bảo
 • Trải Tâm Từ Đến Miền Trung
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Lễ Hằng Thuận 25.10.2020
  Chùa Hoằng Pháp
 • Vội
  Lecturer Thích Tâm Mãn
 • Lợi Ích Của Nhận Diện Ngũ Uẩn
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Bài 14 - Thương về miền Trung
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nhật Ký Sau Khi Chết
  Lecturer Thích Tâm Vượng
 • Mùi Mồ Hôi
  Lecturer Thích Đạo Quang
 • Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu?
  Lecturer Thích Tâm Lực
 • Bài 13 - Đạo Sĩ Mất Thần Thông
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Tâm Sự Đời Tu - Kỳ 11
  Chùa Hoằng Pháp
 • Hai vị Phật sống
  Lecturer Thích Tâm Quảng
 • Tứ Trọng Ân
  Thích Tâm Hoan
 • Bài 16 - Cùng tuổi mà kẻ đi
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài 15 - Nghiệp theo ta như bóng theo hình
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Chung Tay Hoằng Pháp
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Ai Cậy Cửa Nửa Đêm?
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Chăm sóc thân tâm
  Thích Tâm Khởi
 • Khơi Dậy Tình Thương - Phần 2
  Thích Minh Thành
 • Bậc Tôn Kính Nhất Đời
  Thích Minh Thành
 • Quán Chiếu Tứ Thánh Đế
  Thích Minh Thành
 • Cười.. Đau khổ..
  Thích Đạt Ma Huy Bảo
 • Lợi Ích Của Nhận Diện Ngũ Uẩn
  Thích Minh Thành
 • Trải Tâm Từ Đến Miền Trung
  Thích Minh Thành
 • Vội
  Thích Tâm Mãn
 • Nhật Ký Sau Khi Chết
  Thích Tâm Vượng
 • Bài 14 - Thương về miền Trung
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Mùi Mồ Hôi
  Thích Đạo Quang
 • Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu?
  Thích Tâm Lực
 • Bài 13 - Đạo Sĩ Mất Thần Thông
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Hai vị Phật sống
  Thích Tâm Quảng
Từ Thiện Xã hội

News

Literature Books

Chặng Đường 10 Năm Hoa Đăng Phật Thành Đạo
Detail

Buddhism & Life

Buddhism & Society

Buddhism & Youth

Course schedule

Buddhist Literature

Sect of Buddhas name Recitation

Branch temple Hoang Phap

Hung Phap Pagoda
Hamlet 1A, Xuan Hung, Xuan Loc, Dong Nai
Visitor Statistics
News: 62,070,406
Media: 82,795,055
Access Total
News: 13
Media: 41
Users browsing: 71