Video News

Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Bảo Quang - Đồng Nai
 • Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Bảo Quang - Đồng Nai
 • TT. Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ tại trường Cao Cấp Giảng Sư TP.HCM
 • Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chùa Hoằng Pháp | 04.04.2021
 • Khóa tu "Sinh viên hướng về Phật Pháp"
 • Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 26.03.2021
 • Khai giảng lớp tiếp cận Kinh Nikaya

Buddha ActivityView All

Repentant Ceremony at Suoi Phap Pagoda, Tay Ninh
12/04/2021
On April 11th, 2021 (Feb. 30th, LC) devout Buddhists returned to Suoi Phap Pagoda to attend the...
 • Three-Jewel Refuge Ceremony at Bao Quang pagoda in Dong Nai
  12/04/2021
 • Repentant Ceremony on Feb. 30th, Year of the Buffalo
  12/04/2021
 • One - Day Retreat and Taking Refuge in the Triratna at Dong Cao pagoda
  06/04/2021
 • The 1st Three-Jewel Refuge Ceremony in 2021
  04/04/2021
 • Ceremony of Settling Bodhisattva Avalokitesvara at An Son Pagoda, Quang Ngai.
  02/04/2021
 • Prostrating five hundred names Bodhisattva Avalokitesvara at Dong Cao Pagoda
  02/04/2021
 • Abbot Appointment Ceremony of Phap Hoa Pagoda – Binh Phuoc
  29/03/2021
 • Repentant Ceremony on Feb. 14th, Year of Buffalo
  27/03/2021
 • Repentant Ceremony at Suoi Phap Pagoda, Tay Ninh
  27/03/2021

Radio Online

Radio Sắc Màu Phật Pháp số 113
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 113
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 112
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 111
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 110
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 109
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 108
Quỹ học bổng ươm mầm trí tuệ

News

Hoang Phap Media

Lòng Biết Ơn
 • Lòng Biết Ơn
  Nguyễn Thành Nhân
 • Tâm Sự Đời Tu Kỳ 13
  Thích Tâm Hiệp
 • Bài 21: Thương Cho Chú Minh Phúc
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Phía Sau Cánh Cửa Tình
  Thích Tâm Trịnh
 • Bài 20: Sữa Pháp Ban Mai
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Chỉ Tình Thương Còn Lại
  Thích Tâm Trịnh
 • Bài 19: Thầy bói nói càn - TT. Thích Chân Tính
  Thích Chân Tính
 • Lễ Tri Ân Đệ Tử 31.12.2020
  Chùa Hoằng Pháp
 • Chư Tăng Có Được Phép Làm Mai Mối Không?
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Việc Làm Của Bậc Trí Và Người Ngu
  Lecturer Thích Tâm Chiếu
 • Éo Le Tình Đời
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Bài 18 - Sữa Pháp Ban Mai
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • GALA "TIẾNG CƯỜI NƠI CỬA CHÙA" | CHÙA HOẰNG PHÁP
  Chùa Hoằng Pháp
 • LỄ THẾ PHÁT XUẤT GIA tại chùa Hoằng Pháp | 24/01/2021
  Chùa Hoằng Pháp
 • Lễ Thế Phát Xuất Gia tại chùa Hoằng Pháp | 21/06/2020
  Chùa Hoằng Pháp
 • Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
  Lecturer Thích Tâm Hòa
 • Lắng Nghe | KTPT 95
  Lecturer Thích Đạt Ma Huy Bảo
 • Tỏa Sáng Đêm Di Đà 2019 | Chùa Hoằng Pháp
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tâm Sự Đời Tu - Kỳ 12
  Lecturer Thích Tâm Hướng
 • Khánh thành chánh điện chùa Hoằng Pháp | 1997
  Chùa Hoằng Pháp
 • Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
  Lecturer Thích Tâm Dược
 • Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
  Thích Tâm Trịnh
 • Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
  Lecturer Hòa thượng Thích Bửu Chánh
 • Tất Cả Đều Đang Bốc Cháy
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Tại Sao Có Tham Sân Si
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Bài 17 - Nỗi Buồn Không Tên
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • LUNG LINH ĐÊM DI ĐÀ 2020 | Chùa Hoằng Pháp
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tứ Trọng Ân
  Lecturer Thích Tâm Hoan
 • Lòng Biết Ơn
  Nguyễn Thành Nhân
 • Tâm Sự Đời Tu Kỳ 13
  Thích Tâm Hiệp
 • Bài 21: Thương Cho Chú Minh Phúc
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Phía Sau Cánh Cửa Tình
  Thích Tâm Trịnh
 • Bài 20: Sữa Pháp Ban Mai
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Chỉ Tình Thương Còn Lại
  Thích Tâm Trịnh
 • Chư Tăng Có Được Phép Làm Mai Mối Không?
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Việc Làm Của Bậc Trí Và Người Ngu
  Thích Tâm Chiếu
 • Éo Le Tình Đời
  Thích Tâm Hạnh
 • Bài 19: Thầy bói nói càn - TT. Thích Chân Tính
  Thích Chân Tính
 • Bài 18 - Sữa Pháp Ban Mai
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Tâm Sự Đời Tu - Kỳ 12
  Thích Tâm Hướng
 • Tâm Sự Đời Tu - Kỳ 11
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tâm Sự Đời Tu - Kỳ 10
  Thích Tâm Quảng
 • Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
  Thích Tâm Trịnh
 • Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
  Thích Tâm Hòa
 • Lắng Nghe | KTPT 95
  Thích Đạt Ma Huy Bảo
 • Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
  Thích Tâm Dược
 • Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
  Hòa thượng Thích Bửu Chánh
 • Tất Cả Đều Đang Bốc Cháy
  Thích Minh Thành
 • Tại Sao Có Tham Sân Si
  Thích Minh Thành
 • Bài 17 - Nỗi Buồn Không Tên
  Thượng tọa Thích Chân Tính
Từ Thiện Xã hội

News

Literature Books

Cá sấu ngu ngốc
Chùa Hoằng Pháp
Detail

Buddhism & Life

Buddhism & Society

Buddhism & Youth

Course schedule

Buddhist Literature

Sect of Buddhas name Recitation

Branch temple Hoang Phap

Hung Phap Pagoda
Hamlet 1A, Xuan Hung, Xuan Loc, Dong Nai
Visitor Statistics
News: 64,041,136
Media: 84,765,781
Access Total
News: 10
Media: 82
Users browsing: 107