Video News

Đức Phật Thích Ca biểu tình bất bạo động? - Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Đức Phật Thích Ca biểu tình bất bạo động? - Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bản tin Phật đản 2018
 • Phật tử có nên biểu tình? - Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bản tin số 20
 • Sư thầy nhận học bổng toàn phần ĐH Harvard - Tin Tức VTV24
 • Bản tin số 19

Buddha ActivityView All

Lời nói là con dao hai lưỡi
16/07/2018
 • Repentant Ceremony on May 29th, 2018
  13/07/2018
 • Sư và Thầy
  13/07/2018
 • Đức Phật Thích Ca Biểu Tình Bất Bạo Động?
  12/07/2018
 • Cuộc đời là những chuyến đi xa
  12/07/2018
 • Thâm ân
  11/07/2018
 • Tình yêu và sự chiếm hữu
  11/07/2018
 • Khóa tu Thiền trà tháng 7 dành cho Học sinh - Sinh viên tại chùa Hòa Phúc
  10/07/2018
 • Dân và Nước
  10/07/2018
 • Visiting Mahasi Sasana Yeiktha Monastery and Dai Phuoc Temple in Myanmar
  09/07/2018

Radio Online

Radio Sắc Màu Phật Pháp số 102
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 102
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 101
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 100
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 99
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 98
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 97
Incubate

News

Hoang Phap Media

Khóa Tu Thiếu Nhi - Em Về Bên Phật lần 5
 • Khóa Tu Thiếu Nhi - Em Về Bên Phật lần 5
  Chùa Hoằng Pháp
 • Khóa Tu Thiếu Nhi - Em Về Bên Phật lần 4
  Chùa Hoằng Pháp
 • Chuyện Của Rượu
  Lecturer Thích Tâm Chánh
 • Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
  Lecturer Thích Nữ Phụng Liên
 • Nhìn lại
  Lecturer Thích Tâm Luân
 • Người biết vun bồi an lạc
  Lecturer Thượng tọa Thích Quảng Thiện
 • Phương pháp tiêu tai, giải hạn
  Lecturer Thích Đồng Thành
 • 4 chữ tu
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bẫy đời ai đặt
  Lecturer Thích Tâm Mẫn
 • Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
  Lecturer Thích Nguyên Hiền
 • Phật Học Thường Thức kỳ 27
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Làm Gì Với Tuổi Thanh Xuân
  Lecturer Thích An Đạt
 • Những ứng dụng trong giao tiếp
  TS. Quỳnh Dao
 • Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 61
  Lecturer Thích Pháp Đăng
 • "MẸ" Hành Trình Đời Người Cùng Con
  Nguyễn Thành Nhân
 • Lộc ai cho
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Pháp Duyên
  Chùa Hoằng Pháp
 • Năm Tuất nói chuyện chó
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Sửa đổi 3 nghiệp
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • 10 Pháp hộ trì
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Lễ giỗ Tổ 2017
 • Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 14
 • Hạnh hoa mai
  Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
 • Để lòng thanh thản
  Lecturer Thích Tâm An
 • Niệm Phật tu hiền
  Lecturer Hòa thượng Thích Giác Toàn
 • Đời khổ đạo vui
  Lecturer Thượng tọa Thích Bửu Chánh
 • Ước nguyện cuối cùng
  Lecturer Thích Tâm Đại
 • Phật Học Thường Thức kỳ 26
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
  Thích Nữ Phụng Liên
 • Nhìn lại
  Thích Tâm Luân
 • Người biết vun bồi an lạc
  Thượng tọa Thích Quảng Thiện
 • Phương pháp tiêu tai, giải hạn
  Thích Đồng Thành
 • 4 chữ tu
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bẫy đời ai đặt
  Thích Tâm Mẫn
 • Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
  Thích Nguyên Hiền
 • Phật Học Thường Thức kỳ 27
  Thích Minh Thành
 • Làm Gì Với Tuổi Thanh Xuân
  Thích An Đạt
 • Những Ứng Dụng Trong Giao Tiếp và Trong Cuộc Sống
  TS. Quỳnh Dao
 • "MẸ" Hành Trình Đời Người Cùng Con
  Nguyễn Thành Nhân
 • Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 61
  Thích Pháp Đăng
 • Lộc ai cho
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Năm Tuất nói chuyện chó
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Sửa đổi 3 nghiệp
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • 10 Pháp hộ trì
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Hạnh hoa mai
  Thượng tọa Thích Trí Chơn
 • Để lòng thanh thản
  Thích Tâm An
 • Niệm Phật tu hiền
  Hòa thượng Thích Giác Toàn
 • Đời khổ đạo vui
  Thượng tọa Thích Bửu Chánh
 • Ước nguyện cuối cùng
  Thích Tâm Đại
 • Phật Học Thường Thức kỳ 26
  Thích Minh Thành
Charity

Tin Tức

Literature Books

Chùa là trường học Phật pháp
Thích Chân Tính
Detail

Buddhism & Life

Buddhism & Society

Buddhism & Youth

Course schedule

Buddhist Literature

Sect of Buddhas name Recitation

Branch temple Hoang Phap

Dien Quang Pagoda
Guot Village, Viet Hung Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Hung Phat Pagoda
Hamlet 1A, Xuan Hung, Xuan Loc, Dong Nai
Visitor Statistics
News: 40,266,656
Media: 60,992,527
Access Total
News: 41
Media: 50
Users browsing: 106