Video News

Công tác chuẩn bị đại lễ Phật đản VESAK 2019
 • Công tác chuẩn bị đại lễ Phật đản VESAK 2019
 • Bản tin số 30
 • Bản tin số 29
 • Bản tin số 28
 • Đón xuân Kỷ Hợi 2019
 • Lời chào năm mới Kỷ Hợi

Buddha ActivityView All

Awarding with merit certificates to Buddhists' own houses on occasion Buddha's birthday.
17/05/2019
On the occasion of Buddha's birthday of Buddhist calendar in 2563 - solar year 2019, Hoang Phap...
 • The Retreat "The happiness of participants on the Buddha's Birthday"
  14/05/2019
 • Giving gifts to primary schools
  10/05/2019
 • The comfortable retreat at Tieu Dao pagoda - Quang Ninh
  07/05/2019
 • The 12th time of the Scholarship granting ceremony "Sowing of Wisdom Seeds".
  05/05/2019
 • Fulfilling Concrete the Multifunctional Building’s Roof
  01/05/2019
 • The 7th retreat of “Study of the Buddha's Practice" at Dong Cao pagoda in Thanh Hoa.
  29/04/2019
 • Dharma Talk “The Buddha’s Core Teaching” – The 91st Seven-Day Retreat
  27/04/2019
 • Dharma Talk “The Four Matters Cause Our Suffering” – 91st Seven-Day Retreat
  26/04/2019
 • Dharma Talk “Saving for Later” --- The 91st Seven-Day Retreat
  25/04/2019

Radio Online

Radio Sắc Màu Phật Pháp số 106
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 106
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 105
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 104
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 103
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 102
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 101
Incubate

News

Hoang Phap Media

Của để dành
 • Của để dành
  Lecturer Thích Đạo Quang
 • Cốt tủy lời Phật dạy
  Lecturer Thích Tâm Thức
 • Bốn thứ làm khổ cả kiếp người
  Lecturer Thích Nữ Hương Nhũ
 • Lựa chọn
  Lecturer Thích Tâm Đạo
 • Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 17
 • Phật Học Thường Thức Kỳ 30
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Tôi đã bỏ quên em
  Lecturer Thích Tâm Luân
 • Làm sao chuyển nghiệp ác
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Tự bảo vệ bản thân khi tiếp xúc người lạ
  Ánh Như
 • Đi tìm hạnh phúc
  Lecturer Thích Tâm Luân
 • Bốn pháp sống an lạc
  Lecturer Thích Tâm Chánh
 • Từ bi để giáo dục
  Lecturer Thích Tâm Luân
 • Chạm đến thành công
  Nguyễn Thành Nhân
 • Nhìn lại chính mình
  Lecturer Thích Tâm Tú
 • Chim con chết đói
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Pháp nhãn nội soi
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Tết học điều hay
  Nguyễn Thành Nhân
 • Tỏa sáng đêm Di Đà 2018
  Chùa Hoằng Pháp
 • Đối mặt với khổ đau
  Lecturer Thượng tọa Thích Thiện Quý
 • Bình an & xung đột
  Lecturer Thích Nữ Tâm Tâm
 • Khóa Tu Thiếu Nhi - Em Về Bên Phật lần 12
  Chùa Hoằng Pháp
 • Khóa Tu Thiếu Nhi - Em Về Bên Phật lần 11
  Chùa Hoằng Pháp
 • Thay đổi cách nhìn
  Lecturer Thích Tâm Luân
 • Lễ cầu an đầu năm 2019
  Chùa Hoằng Pháp
 • Buông tay nỗi buồn
  Lecturer Thích Tâm Chánh
 • Hãy bỏ gai lấy vàng
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Vững tiến
  Chùa Hoằng Pháp
 • Buông bỏ bỏ buông
  Lecturer Thích Tâm An
 • Nếu biết trăm năm là hữu hạn
  Lecturer Thích Tâm Chánh
 • Tâm sự đời tu
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Của để dành
  Thích Đạo Quang
 • Bốn thứ làm khổ cả kiếp người
  Thích Nữ Hương Nhũ
 • Lựa chọn
  Thích Tâm Đạo
 • Phật Học Thường Thức Kỳ 30
  Thích Minh Thành
 • Tôi đã bỏ quên em
  Thích Tâm Luân
 • Làm sao chuyển nghiệp ác
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Đi tìm hạnh phúc
  Thích Tâm Luân
 • Bốn pháp sống an lạc
  Thích Tâm Chánh
 • Từ bi để giáo dục
  Thích Tâm Luân
 • Chạm đến thành công
  Nguyễn Thành Nhân
 • Nhìn lại chính mình
  Thích Tâm Tú
 • Pháp nhãn nội soi
  Thích Minh Thành
 • Tết học điều hay
  Nguyễn Thành Nhân
 • Bình an & xung đột
  Thích Nữ Tâm Tâm
 • Đối mặt với khổ đau
  Thượng tọa Thích Thiện Quý
 • Thay đổi cách nhìn
  Thích Tâm Luân
 • Buông tay nỗi buồn
  Thích Tâm Chánh
 • Hãy bỏ gai lấy vàng
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Buông bỏ bỏ buông
  Thích Tâm An
 • Nếu biết trăm năm là hữu hạn
  Thích Tâm Chánh
Charity

Tin Tức

Literature Books

Bài Học Thiếu Nhi
Thích Chân Tính
Detail

Buddhism & Life

Buddhism & Society

Buddhism & Youth

Course schedule

Buddhist Literature

Sect of Buddhas name Recitation

Branch temple Hoang Phap

Hung Phat Pagoda
Hamlet 1A, Xuan Hung, Xuan Loc, Dong Nai
Visitor Statistics
News: 48,764,841
Media: 69,490,140
Access Total
News: 35
Media: 27
Users browsing: 83