Video News

Lễ Hằng Thuận cho 3 cặp đôi tại chùa Hoằng Pháp
 • Lễ Hằng Thuận cho 3 cặp đôi tại chùa Hoằng Pháp
 • Quy Y Tam Bảo cho hơn 500 giới tử (08/03/2020)
 • Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ (07/03/2020)
 • Ý nghĩa việc lễ lạy ngũ bách danh Bồ Tát Quán Thế Âm
 • Buổi ôn lại oai nghi của Chư Tăng và Phật tử
 • Lễ Hằng Thuận tại Chùa Hoằng Pháp (01/03/2020)

Buddha ActivityView All

Offering free masks in Quang Ninh of Tieu Dao pagoda
23/03/2020
In the compassionate spirit of Buddhism under the guidance of the Central of Vietnam Buddhist...
 • Prostrating five-hundred names Bodhisattva Avalokitesvara at the branch of Hoang Phap Pagoda, Cu Chi
  13/03/2020
 • The Wedding Ceremony at the pagoda
  12/03/2020
 • Activities at the branch of Hoang Phap Pagoda, Cu Chi
  09/03/2020
 • Repentant Ceremony on Feb. 14th, the rat year at the branch of Hoang Phap Pagoda, Cu Chi
  09/03/2020
 • The 1st Three-Jewel Refuge Ceremony in 2020
  08/03/2020
 • Repentant Ceremony on Feb. 14th, the rat year.
  08/03/2020
 • Monks at Hoang Phap Pagoda Studying of demeanor
  07/03/2020
 • Learning about demeanor for Buddhists at the Pagoda
  05/03/2020
 • One Day Retreat for Student
  02/03/2020

Radio Online

Radio Sắc Màu Phật Pháp số 109
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 109
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 108
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 107
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 106
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 105
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 104
Quỹ học bổng ươm mầm trí tuệ

News

Hoang Phap Media

Lễ Tri Ân Và Tổng Kết Cuối Năm 2019
 • Lễ Tri Ân Và Tổng Kết Cuối Năm 2019
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Lá Thư Tình Tập 2
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bình Tĩnh Đương Đầu Với Corona
  Lecturer Thích Tâm Duyệt
 • Lá Thư Tình Tập 1
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Tâm Sự Đầu Năm
  Lecturer Thích Tâm Đạo
 • Xuân Trao Yêu Thương
  Lecturer Thích Tâm Lực
 • Bài 06 - Chuột ăn nội tạng mèo
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nhờ Vả
  Lecturer Thích Đạo Quang
 • Tình Yêu, May Mắn và Hạnh Phúc
  Lecturer Thích Tâm Sỹ
 • Password Cuộc Đời Bạn
  Lecturer Thượng tọa Thích Quảng Thiện
 • Thực hành Phật Pháp
  Lecturer Thích Tâm Đắc
 • Bài 05 - Rờ Đầu
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Tập 3: Hơi ấm nơi xứ lạ - Ký sự Đài Loan
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tập 2: Hơi ấm nơi xứ lạ - Ký sự Đài Loan
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tập 1: Hơi ấm nơi xứ lạ - Ký sự Đài Loan
  Chùa Hoằng Pháp
 • Bài Học Thiếu Nhi - Phần 3
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài Học Thiếu Nhi - Phần 2
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài Học Thiếu Nhi - Phần 1
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Suy niệm về cái chết
  Lecturer Thích Tâm Thủ
 • Lòng Nhân Ái
  Trần Phương Hiếu
 • Tu như trồng cây
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 19
  Chùa Hoằng Pháp
 • Xây dựng Tịnh Độ nhân gian
  Lecturer Thích Nữ Như Lan
 • Hành trang vào đời
  Lecturer Thích Tâm Luân
 • Ánh sáng Phật Pháp kỳ 68
  Lecturer Thích Tâm Sỹ
 • Lễ Hằng Thuận Tập Thể tại chùa Hoằng Pháp (15/12/2019)
  Chùa Hoằng Pháp
 • Con đường hạnh phúc
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Phật Học Thường Thức Kỳ 32
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Bài 04 - Làm sao để chuyển bại thành thắng
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nơi việc tu bắt đầu
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Lá Thư Tình Tập 2
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bình Tĩnh Đương Đầu Với Corona
  Thích Tâm Duyệt
 • Lá Thư Tình Tập 1
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Password Cuộc Đời Bạn
  Thượng tọa Thích Quảng Thiện
 • Tâm Sự Đầu Năm
  Thích Tâm Đạo
 • Xuân Trao Yêu Thương
  Thích Tâm Lực
 • Thực hành Phật Pháp
  Thích Tâm Đắc
 • Suy niệm về cái chết
  Thích Tâm Thủ
 • Tu như trồng cây
  Thích Tâm Hạnh
 • Bài 06 - Chuột ăn nội tạng mèo
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài 05 - Rờ Đầu
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nhờ Vả
  Thích Đạo Quang
 • Tình Yêu, May Mắn và Hạnh Phúc
  Thích Tâm Sỹ
 • Xây dựng Tịnh Độ nhân gian
  Thích Nữ Như Lan
 • Hành trang vào đời
  Thích Tâm Luân
 • Ánh sáng Phật Pháp kỳ 68
  Thích Tâm Sỹ
 • Con đường hạnh phúc
  Thích Tâm Hạnh
 • Phật Học Thường Thức Kỳ 32
  Thích Minh Thành
 • Thử sống như người xuất gia
  Thích Tâm Hạnh
Từ Thiện Xã hội

News

Literature Books

Lessons learned when visiting pagodas
Thích Chân Tính
Detail

Buddhism & Life

Buddhism & Society

Buddhism & Youth

Course schedule

Buddhist Literature

Sect of Buddhas name Recitation

Branch temple Hoang Phap

Hung Phap Pagoda
Hamlet 1A, Xuan Hung, Xuan Loc, Dong Nai
Visitor Statistics
News: 55,664,535
Media: 76,389,407
Access Total
News: 28
Media: 43
Users browsing: 113