Video News

Phái đoàn Tuệ Tâm Thiền Thư Quán đến thăm chùa Hoằng Pháp
 • Phái đoàn Tuệ Tâm Thiền Thư Quán đến thăm chùa Hoằng Pháp
 • Đón xuân Canh Tý tại các chi nhánh chùa Hoằng Pháp
 • Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý 2020
 • Lễ Sám Hối Đầu Năm Canh Tý (07/02/2020)
 • Công tác tháo dỡ mô hình ngày Tết(10/02/2020)
 • Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Hộ tự chùa Hoằng Pháp

Buddha ActivityView All

Kids' activities at Huong Phap Pagoda, Cu Chi
18/02/2020
On Feb. 16th, 2020 (Jan. 23rd, the rat Year), groups such as, By All the Heart, Light From...
 • One-day Retreat at Dong Cao Pagoda.
  18/02/2020
 • Humanitarian Blood Donation
  16/02/2020
 • Visiting Truc Lam Chanh Giac Monastery, Tien Giang
  16/02/2020
 • Tue Tam Thien Thu Quan delegation visiting Hoang Phap Pagoda
  14/02/2020
 • Extra curricular activities of Kids at Huong Phap Pagoda, Cu Chi
  11/02/2020
 • The Ceremony Praying for Peace in New Year
  08/02/2020
 • The repentant ceremony on Jan. 14th, the lunar of rat year
  08/02/2020
 • The Ceremony praying for peace at Dong Cao Pagoda – Thanh Hoa.
  03/02/2020
 • The Ceremony praying for peace at Giai Lam Pagoda - Hà Tĩnh
  03/02/2020

Radio Online

Radio Sắc Màu Phật Pháp số 109
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 109
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 108
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 107
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 106
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 105
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 104
Quỹ học bổng ươm mầm trí tuệ

News

Hoang Phap Media

Bài 06 - Chuột ăn nội tạng mèo
 • Bài 06 - Chuột ăn nội tạng mèo
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nhờ Vả
  Lecturer Thích Đạo Quang
 • Password Cuộc Đời Bạn
  Lecturer Thượng tọa Thích Quảng Thiện
 • Thực hành Phật Pháp
  Lecturer Thích Tâm Đắc
 • Bài 05 - Rờ Đầu
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Tập 3: Hơi ấm nơi xứ lạ - Ký sự Đài Loan
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tập 2: Hơi ấm nơi xứ lạ - Ký sự Đài Loan
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tập 1: Hơi ấm nơi xứ lạ - Ký sự Đài Loan
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tình Yêu, May Mắn và Hạnh Phúc
  Lecturer Thích Tâm Sỹ
 • Bài Học Thiếu Nhi - Phần 3
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài Học Thiếu Nhi - Phần 2
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài Học Thiếu Nhi - Phần 1
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Suy niệm về cái chết
  Lecturer Thích Tâm Thủ
 • Lòng Nhân Ái
  Trần Phương Hiếu
 • Tu như trồng cây
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 19
  Chùa Hoằng Pháp
 • Xây dựng Tịnh Độ nhân gian
  Lecturer Thích Nữ Như Lan
 • Hành trang vào đời
  Lecturer Thích Tâm Luân
 • Ánh sáng Phật Pháp kỳ 68
  Lecturer Thích Tâm Sỹ
 • Lễ Hằng Thuận Tập Thể tại chùa Hoằng Pháp (15/12/2019)
  Chùa Hoằng Pháp
 • Con đường hạnh phúc
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Phật Học Thường Thức Kỳ 32
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Bài 04 - Làm sao để chuyển bại thành thắng
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nơi việc tu bắt đầu
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Nhẹ bước trên con đường mới
  Lecturer Thích Tâm An
 • Thử sống như người xuất gia
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Bảo trì thân và tâm
  Lecturer Thích Tâm Sỹ
 • Bài 03 - Bẫy Tình
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nương tựa đấng Đại Giác
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nơi việc tu bắt đầu
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Bài 02 - Người có sức mạnh
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài 01 - Kẻ ngu và người hiền trí
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Xây dựng Tịnh Độ nhân gian
  Thích Nữ Như Lan
 • Hành trang vào đời
  Thích Tâm Luân
 • Ánh sáng Phật Pháp kỳ 68
  Thích Tâm Sỹ
 • Con đường hạnh phúc
  Thích Tâm Hạnh
 • Phật Học Thường Thức Kỳ 32
  Thích Minh Thành
 • Thử sống như người xuất gia
  Thích Tâm Hạnh
 • Nhẹ bước trên con đường mới
  Thích Tâm An
 • Bảo trì thân và tâm
  Thích Tâm Sỹ
 • Bài 04 - Làm sao để chuyển bại thành thắng
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài 03 - Bẫy Tình
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nương tựa đấng Đại Giác
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Nơi việc tu bắt đầu
  Thích Tâm Hạnh
 • Bài 02 - Người có sức mạnh
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài 01 - Kẻ ngu và người hiền trí
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
  Thượng tọa Thích Quang Thạnh
 • Tiền, sự chính trực, tham sân si
  Thích Tâm Hạnh
 • Khủng hoảng tự sát
  Thích Tâm Hạnh
 • Tình yêu, hôn nhân và gia đình
  Luật sư Trần Thị Lâm
Từ Thiện Xã hội

News

Literature Books

Gratitude
Thích Chân Tính
Detail

Buddhism & Life

Buddhism & Society

Buddhism & Youth

Course schedule

Buddhist Literature

Sect of Buddhas name Recitation

Branch temple Hoang Phap

Hung Phap Pagoda
Hamlet 1A, Xuan Hung, Xuan Loc, Dong Nai
Visitor Statistics
News: 54,782,315
Media: 75,507,214
Access Total
News: 26
Media: 23
Users browsing: 93