Phật Sự

Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 7
07/08/2020
Ngày 06/08/2020 (nhằm 17/06 Canh Tý), tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến trở lại phức tạp,...
Ngày thứ năm - Khóa tu mùa hè thiếu nhi chùa Đống Cao
04/08/2020
Ngày 24/07/2020, ngày cuối cùng khóa tu, cô Mai Thị Trong đến với các bạn nhỏ qua đề tài “Hành Tinh...
Ngày thứ tư - Khóa tu mùa hè thiếu nhi chùa Đống Cao
04/08/2020
Ngày 23/07/2020 (nhằm 03/06 Canh Tý), sang ngày thứ tư, các em lắng nghe buổi chia sẻ của cô Lê Thị...
Ngày thứ ba - Khóa tu mùa hè thiếu nhi chùa Đống Cao
04/08/2020
Ngày 22/07/2020 (nhằm 28/05 Canh Tý), sang ngày thứ ba, các bạn nhỏ cùng nhau lắng nghe buổi chia...
Chùa Tiêu Dao - Quảng Ninh cúng dường 3 trường hạ
03/08/2020
Trong giới luật của Phật có quy định chư Tăng Ni dừng chân trong 3 tháng để tịnh tu giới hạnh, trau...
Ngày thứ hai - Khóa tu mùa hè thiếu nhi chùa Đống Cao
03/08/2020
Ngày 21/07/2020 (nhằm 01/06 Canh Tý), bước sang ngày thứ hai của khóa tu, sau khi được quý thầy...
Ngày nhập khóa - Khóa tu mùa hè thiếu nhi chùa Đống Cao
03/08/2020
Nhằm tạo điều kiện cho các em thiếu nhi có sân chơi bổ ích trong những ngày hè. Chùa Đống Cao (Nga...
Ngày thứ năm - xuất gia gieo duyên thiếu nhi
30/07/2020
Ngày 30/07/2020 (nhằm 08/06 Canh Tý), sang ngày thứ năm, các bạn cùng đến với buổi nói chuyện ngắn...
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 6
30/07/2020
Ngày 30/07/2020 (nhằm 10/06 Canh Tý), trong kỳ thứ 6 của chương trình, ĐĐ. Thích Cát Tường, chư...
Ngày thứ tư - xuất gia gieo duyên thiếu nhi
29/07/2020
Ngày 29/07/2020 (nhằm 09/06 Canh Tý), sang ngày thứ tư, sau bữa điểm tâm, TT. Thích Chân Tính, Trụ...
Ngày thứ ba - xuất gia gieo duyên thiếu nhi
29/07/2020
Ngày 28/07/2020 (nhằm 08/06 Canh Tý), sau giờ dùng điểm tâm sáng, TT. Thích Chân Tính, Trụ Trì chùa...
Ngày thứ hai - xuất gia gieo duyên thiếu nhi
27/07/2020
Ngày 27/07/2020 (nhằm 07/06 Canh Tý), sau khi điểm tâm, các hành giả đã vân tập lên giảng đường để...