Pháp môn niệm Phật

Phước lạc thay sự xuất hiện của chư Phật
20/06/2018
Sự du nhập của đạo Phật vào Việt Nam từ lúc bắt đầu đến tận ngày nay đã trải qua nhiều triều đại....
Từ Chiếc Ghế Tổng Thống Đến Vành Móng Ngựa
07/04/2017
Theo thông tin từ các bài viết của báo Tuổi Trẻ, Dân Trí và Thanh Niên, ngày 31 tháng 03 năm 2017,...
Con đường xưa cũ
25/07/2015
Đức Phật đã phát quang lại con đường, tu tập theo con đường, giác ngộ con đường...
Chó đến quan tòa tố cáo
23/04/2015
Có một con chó đến toà án bấm chuông tố cáo, quan toà cảm thấy rất là ngạc nhiên, mới hỏi con chó:
Cảnh giới của người tu
21/04/2015
Hiện nay trên thế giới nói chung, Đài Loan nói riêng, số người tin theo Phật giáo ngày càng đông.
Tham luyến và dứt tham luyến
21/04/2015
Vua Mi-lan-đà hỏi đại đức Na-tiên: - Thưa đại đức, người còn tham luyến và người đã dứt trừ tham...
Đem tiện lợi cho người là thành tựu chính mình
17/04/2015
Cho người khác được tiện lợi cũng chính là tiện lợi cho mình, là một chân lý không thay đổi.
Phước báo thù thắng của bố thí
12/04/2015
Một thời, Thế Tôn trú ở Xá-vệ, vườn Cấp Cô Độc. Rồi Sumanà, con gái vua cùng năm trăm thiếu nữ hộ...
Ứng dụng chánh niệm trong cuộc sống
09/04/2015
Chánh niệm là sự ý thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại và sống với giờ phút...
Cứu cánh của Sa môn hạnh
06/04/2015
Sau buổi cúng dường trọng thể, đức vua Mi-lan-đà thỉnh tất cả tỳ khưu Tăng về chùa an nghỉ, chỉ xin...
Sớm ngăn ngừa điều ác
29/03/2015
Đức vua Mi-lan-đà hỏi Tỳ kheo Na-tiên: - Trẫm có nghe rằng, người tu hành trong Phật giáo thường...
Tu trong công việc
28/03/2015
Đời người là quá trình làm việc. Cống hiến hết mình trong công việc chính là tinh thần bồ tát.