Các bài viết

Từ Chiếc Ghế Tổng Thống Đến Vành Móng Ngựa
07/04/2017
Theo thông tin từ các bài viết của báo Tuổi Trẻ, Dân Trí và Thanh Niên, ngày 31 tháng 03 năm 2017,...
Con đường xưa cũ
25/07/2015
Đức Phật đã phát quang lại con đường, tu tập theo con đường, giác ngộ con đường...
Chó đến quan tòa tố cáo
23/04/2015
Có một con chó đến toà án bấm chuông tố cáo, quan toà cảm thấy rất là ngạc nhiên, mới hỏi con chó:
Cảnh giới của người tu
21/04/2015
Hiện nay trên thế giới nói chung, Đài Loan nói riêng, số người tin theo Phật giáo ngày càng đông.
Tham luyến và dứt tham luyến
21/04/2015
Vua Mi-lan-đà hỏi đại đức Na-tiên: - Thưa đại đức, người còn tham luyến và người đã dứt trừ tham...
Đem tiện lợi cho người là thành tựu chính mình
17/04/2015
Cho người khác được tiện lợi cũng chính là tiện lợi cho mình, là một chân lý không thay đổi.
Phước báo thù thắng của bố thí
12/04/2015
Một thời, Thế Tôn trú ở Xá-vệ, vườn Cấp Cô Độc. Rồi Sumanà, con gái vua cùng năm trăm thiếu nữ hộ...
Ứng dụng chánh niệm trong cuộc sống
09/04/2015
Chánh niệm là sự ý thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại và sống với giờ phút...
Cứu cánh của Sa môn hạnh
06/04/2015
Sau buổi cúng dường trọng thể, đức vua Mi-lan-đà thỉnh tất cả tỳ khưu Tăng về chùa an nghỉ, chỉ xin...
Sớm ngăn ngừa điều ác
29/03/2015
Đức vua Mi-lan-đà hỏi Tỳ kheo Na-tiên: - Trẫm có nghe rằng, người tu hành trong Phật giáo thường...
Tu trong công việc
28/03/2015
Đời người là quá trình làm việc. Cống hiến hết mình trong công việc chính là tinh thần bồ tát.
Chánh tín
27/03/2015
Một thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, tại thị trấn của người Kàlàmà, ở Kesaputta.