Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 15,159,503
    pháp âm : 7,457,765
 • Đang truy cập
    Tin tức : 120
    Nghe pháp : 40
 • Số người đang Online: 160

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009