Ánh Sáng Phật Pháp

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 63
16/07/2018
Ngày 15/07/2018 (nhằm 03/06 Mậu Tuất) quý Phật tử trong và ngoài TP.HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62
21/05/2018
Ngày 20/05/2018 (nhằm 06/04 Mậu Tuất) quý Phật tử trong và ngoài TP.HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 61
22/01/2018
Ngày 21/01/2018 (nhằm 05/12 Đinh Dậu) quý Phật tử trong và ngoài TP.HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 60
26/06/2017
Ngày 25/06/2017 (02/06 Đinh Dậu) quý Phật tử trong và ngoài TP.HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 59
01/05/2017
Ngày 30/04/2017 (05/04 Đinh Dậu) quý Phật tử trong và ngoài TP.HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 58
26/02/2017
Chủ Nhật, ngày 26/02/2017 (nhằm ngày 01/02 Đinh Dậu), hàng nghìn người từ khắp các tỉnh thành đã...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 57
02/01/2017
Ngày 01/01/2017 (nhằm ngày 04/12 Bính Thân) ngày đầu tiên của năm mới 2017, trong khuôn khổ chương...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 56
11/07/2016
Ngày 10/07/2016 (nhằm ngày 07/06 Bính Thân), quý Phật tử trong và ngoài TP HCM đã về chùa Hoằng...
Chương trình Ánh sáng Phật pháp Kỳ 55
13/03/2016
Ngày 13/03/2016 (05/02 Bính Thân) quý Phật tử trong và ngoài TP.HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự...
Chương trình Ánh sáng Phật pháp Kỳ 54
11/01/2016
Ngày 10/01/2016 (nhằm ngày 01/12 Ất Mùi) quý Phật tử trong và ngoài TP HCM đã về chùa Hoằng Pháp...
Chương trình Ánh sáng Phật pháp Kỳ 53
15/11/2015
Ngày 15/11/2015 (nhằm ngày 04/10 Ất Mùi) đông đảo quý Phật tử trong và ngoài TP HCM đã về chùa...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 52
20/07/2015
Ngày 19/07/2015 (nhằm ngày 04/06 Ất Mùi) trong khuôn khổ chương trình khóa tu một ngày lần thứ 5...