Pháp Âm VIDEO | Chùa Hoằng Pháp

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,468
    pháp âm : 58,705,842
 • Đang truy cập
    Tin tức : 24
    Nghe pháp : 33
 • Số người đang Online: 57

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009