Hoa Mặt Trời

Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 16
21/12/2018
Ngày 21/12/2018 (nhằm 15/11 Mậu Tuất) chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức chương trình “Hoa mặt trời”...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 15
07/09/2018
Chiều ngày 06/09/2018 (nhằm 27/07 Mậu Tuất) chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức chương trình “Hoa Mặt...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 14
31/12/2017
Ngày 31/12/2017 (nhằm 14/11 Đinh Dậu) chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức chương trình “Hoa mặt trời”...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 13
19/04/2017
Ngày 19/04/2017 (23/03 Đinh Dậu) chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 13...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 12
14/12/2016
Ngày 14/12/2016 (nhằm ngày 16/11 Bính Thân) nằm trong chương trình tu học của khóa tu Phật thất lần...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 11
22/08/2016
Ngày 22/08/2016 (nhằm 20/07 Bính Thân), chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức chương trình Hoa Mặt Trời...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 10
26/04/2016
Ngày 26/04/2016 (nhằm ngày 20/03 Bính Thân) nằm trong chương trình tu học của khóa tu Phật thất lần...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 9
23/12/2015
Ngày 23/12/2015 (nhằm 13/08 Ất Mùi), nhân khóa tu Phật thất lần thứ 81, chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 8
03/09/2015
Ngày 02/09/2015 (nhằm 20/08 Ất Mùi), nhân khóa tu Phật thất lần thứ 80, chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 7
14/05/2015
Ngày 14/05/2015 (nhằm 27/03 Ất Mùi) chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 7...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 6
02/01/2015
Sáng ngày 02/01/2015 (nhằm ngày 12/11 Giáp Ngọ), trong bầu không khí mát dịu của tiết trời, gần...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 5
19/08/2014
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 5 với chủ đề: “Tiếng Gọi Thiêng Liêng” kể về con đường tìm đến Phật...