Thư viện hình ảnh

Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017 (227 Ảnh)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2017 (66 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2017 (120 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2017 (72 Ảnh)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2017 (210 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2017 (236 Ảnh)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2016 (54 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2016 (53 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2016 (89 Ảnh)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2015 (43 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2015 (74 Ảnh)
Hoa Đăng Phật Đản VESAK 2014 (169 Ảnh)