Phật giáo & Xã Hội

Chết đi về đâu
25/05/2020
“Chuột nhắt”, nguồn cảm hứng với đề mục quán từ bi
24/05/2020
Tôi khởi đầu buổi thiền tập của mình bằng cách hồi tưởng lại khoảng thời gian trước khi mà các khu...
Lỡ đêm nay đêm cuối
22/05/2020
Ngồi lặng lẽ với cuốn sách trong tay trên chiếc ghế cũ bên góc hành lang của liêu phòng, tôi nhìn...
Tu khó hay dễ?
21/05/2020
Thời Phật còn tại thế, các thiện nam, tín nữ phát tâm xuất gia thành Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni. Các vị ấy...
Tu tập trong cách xá chào
17/05/2020
Khi xá chào một ai nghĩa là ta kính trọng thiện tâm của người và của ta, vị thầy Pháp Hải chia sẻ.
Ba nghiệp thanh tịnh
16/05/2020
Sở dĩ con người đau khổ, trầm luân trong tam đồ lục đạo, cũng do thân, khẩu, ý không thanh tịnh mà...
Nghĩ mà xem…
15/05/2020
Cuộc sống xã hội đầy dẫy bon chen, nên người ta cứ muốn tìm cho mình một chốn nào đó để được nghe...
Sợ hãi
14/05/2020
Trong cuộc sống, là con người ai ai cũng muốn kiện toàn cho mình, làm rạng danh cho gia đình, lợi...
Sự khác biệt
13/05/2020
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta luôn phải đối diện với rất nhiều hoàn cảnh, rất nhiều tình...
Bên bờ kia
12/05/2020
Cụ năm nay cũng gần bảy mươi nhưng giọng vẫn sang sảng, dáng người vẫn còn săn chắc, tuy nhiên...
Được và mất
11/05/2020
Một lần tình cờ, tôi đọc được một câu chuyện trên mạng, nội dung kể về hoàn cảnh của sói và công...
Bài thơ về lợi ích của việc ăn chay
10/05/2020