Bản tin

Khoảnh khắc đáng yêu của các "chú tiểu" tại chùa Hoằng Pháp
20
Bản tin Phật sự số 41
32
Xúc động trước những bài giảng về mẹ cha trong khóa tu | 2020
22
Trailer Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp 2020
24
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (18/07/2020)
26
Những khoảnh khắc đáng yêu của các bạn nhỏ tại Khóa tu thiếu nhi đang diễn ra tại chùa Hoằng Pháp
29
Khai khóa Khóa Tu Thiếu Nhi tại chùa Hoằng Pháp
22
Em về bên Phật lần thứ 22
33
Thăm cơ sở cai nghiện tại Tây Ninh
31
Khóa lễ sám hối tại chùa Hoằng Pháp
45
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
42
Phái đoàn BTS GHPG Tp.HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
37