Bản tin

Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 17.01.2020
10
Cuộc thi RUNG CHUÔNG CHÙA | Chùa Hoằng Pháp
9
Bản tin Phật sự số 46
11
Khóa Lễ Sám Hối Tại Chùa Hoằng Pháp | Tháng 11 Canh Tý
15
Lễ Hằng Thuận dành cho 6 cặp đôi | Chùa Hoằng Pháp
22
KẾT KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 95 | Chùa Hoằng Pháp
29
Công tác chuẩn bị "ĐÊM HOA ĐĂNG KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2020"
31
Trailer "ĐÊM HOA ĐĂNG KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2020"
35
Chính thức KHAI KHÓA KTPT Lần 95 | Chùa Hoằng Pháp
53
Bản tin Phật sự số 45
30
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 20.12.2020
34
Gửi tặng sách đến trường học và chùa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, TP.HCM
35