Chùm ảnh mừng Phật đản

Đại Lễ Phật Đản 2018 (111 Ảnh)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2018 (41 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2018 (69 Ảnh)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2017 (66 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2017 (120 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2017 (72 Ảnh)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2016 (54 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2016 (53 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2016 (89 Ảnh)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2015 (43 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2015 (74 Ảnh)
Hoa Đăng Phật Đản VESAK 2014 (169 Ảnh)