Phật Giáo & Đời Sống

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
27/07/2020
Ngày 26/07/2020 (nhằm 06/06 Canh Tý), quý Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham...
Chương trình "Hoa Mặt Trời" – kỳ 19
10/12/2019
Chiều ngày 10/12/2019 (nhằm 15/11 Kỷ Hợi), chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức chương trình “Hoa Mặt...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
02/12/2019
Ngày 01/12/2019 (nhằm 06/11 Kỷ Hợi), quý Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
30/09/2019
Ngày 29/09/2019 (nhằm 01/09 Kỷ Hợi), quý Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham...
Chương trình "Hoa Mặt Trời" – kỳ 18
23/08/2019
Chiều ngày 22/08/2019 (nhằm 22/07 Kỷ Hợi), chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức chương trình “Hoa Mặt...
Chương trình "Ánh Sáng Phật Pháp" – kỳ 66
10/06/2019
Ngày 09/06/2019 (nhằm 07/05 Kỷ Hợi), quý Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham...
Chương trình "Hoa Mặt Trời" – kỳ 17
25/04/2019
Chiều ngày 25/04/2019 (nhằm 21/03 Kỷ Hợi), chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức chương trình “Hoa Mặt...
Chương trình "Ánh Sáng Phật Pháp" – kỳ 65
06/01/2019
Ngày 06/01/2019 (nhằm 01/12 Mậu Tuất) quý Phật tử trong và ngoài TP.HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham...
Chương trình Hoa Mặt Trời – kỳ 16
21/12/2018
Ngày 21/12/2018 (nhằm 15/11 Mậu Tuất) chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức chương trình “Hoa mặt trời”...
Chương trình "Ánh Sáng Phật Pháp" – kỳ 64
11/11/2018
Ngày 11/11/2018 (nhằm 05/10 Mậu Tuất) quý Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham...
Chương trình "Hoa Mặt Trời" – kỳ 15
07/09/2018
Chiều ngày 06/09/2018 (nhằm 27/07 Mậu Tuất) chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức chương trình “Hoa Mặt...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 63
16/07/2018
Ngày 15/07/2018 (nhằm 03/06 Mậu Tuất) quý Phật tử trong và ngoài TP.HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham...