Từ thiện & Phóng sanh

Khám bệnh - tặng quà tại Tây Ninh
14/11/2015
Ngày 14/11/2015 (03/10 Ất Mùi), chư Tăng, Phật tử chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng đoàn thầy thuốc tình...
Nhịp Tim Việt Nam - lần 2
13/11/2015
Chiều ngày 12/ 11/ 2015 (nhằm ngày 1/10 năm Ất Mùi), tiếp tục chương trình thiện nguyện Nhip Tim...
Từ thiện – phóng sanh tại Hậu Giang
11/11/2015
Sáng ngày 07/11/2015 (26/09 Ất Mùi), chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng tổ khám bệnh nhân đạo phường An...
Nhịp Tim Việt Nam
30/10/2015
Chiều ngày 28/10/2015 (16/9 năm Ất Mùi), tiếp tục chương trình thiện nguyện Nhịp Tim Việt Nam, chư...
Khám bệnh và tặng quà tại Hà Tĩnh
28/10/2015
Sáng ngày 24/10/2015 (12/9 Ất Mùi), chư Tăng chùa Hoằng Pháp cùng tổ chức nhân đạo và y bác sĩ đến...
Từ thiện – phóng sanh tại An Giang
22/09/2015
Sáng ngày 19/09/2015 (7/8 Ất Mùi), Đại đức Thích Tâm Huệ và Phật tử bổn tự kết hợp cùng đoàn thầy...
Phóng sanh tại Cần Thơ
23/08/2015
Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu (PL 2559 – DL 2015), ngày 21/08/2015 (08/07 Ất Mùi) Đại đức Thích Tâm Huệ...
Từ thiện tại chùa Quốc Thới - Bến Tre
13/08/2015
Sáng ngày 09/08/2015 (25/06 Ất Mùi), Đại đức Thích Tâm Huệ và Phật tử bổn tự kết hợp cùng phái đoàn...
Tặng quà cho trẻ em hiếu học tại chùa Hưng Pháp - Đồng Nai
06/08/2015
Sáng ngày 02/08/2015 (18/06 Ất Mùi), Đại đức Thích Tâm Huệ cùng quý Phật tử chùa Hoằng Pháp đã đến...
Từ thiện tại Bình Thuận
02/07/2015
Ngày 25/06 (10/05 Ất Mùi), Đại đức Thích Tâm Danh, Thầy Tâm Độ cùng phái đoàn Phật tử chùa Hoằng...
Từ thiện – phóng sanh tại Kiên Giang
30/06/2015
Sáng 26/06/2015 (11/05 Ất Mùi) Đại đức Thích Tâm Huệ cùng Phật tử bổn tự đến từ thiện – phóng sanh...
Phóng sanh tại Bến Tre
13/06/2015
Sáng ngày 10/06/2015 (24/04 Ất Mùi), chư Tăng cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp tổ chức phóng sanh tại...