Thơ HT. Thích Chân Tính

Còn lại gì?

Cập nhật: 16/05/2024
 

Còn lại gì?

 

Sinh ra ta chẳng đem gì

Chết rồi cũng chẳng có chi theo mình

Cả đời vất vả mưu sinh

Tiền tài danh lợi ái tình đua tranh

Mỗi ngày phiền não tăng nhanh

Gây bao tội lỗi chất thành núi cao

Lầm mê chấp ngã vơ vào

Vô thường chợt đến nghèo giàu trắng tay

Chỉ còn nghiệp chướng sâu dày

Theo ta luân chuyển đọa đày tử sinh.

HT. Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Công Ơn Mẹ Cha
14/06/2023
Tổ đình Hoằng Pháp
13/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.2)
10/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.1)
28/09/2022
Tình bạn thời Covid
01/09/2021