Các bài viết

Cảm Nhận Về Pháp Môn Tịnh Độ

Cập nhật: 22/03/2010
Tịnh độ là một trong những pháp môn thù thắng mà Đức từ Phụ đã để lại cho chúng ta. Nói đến pháp môn này không người Phật tử nào đang học và tu theo pháp này quên được tư lương cứu cánh thoát liễu sinh tử là Tín, Hạnh, Nguyện.
 

Cảm Nhận Về Pháp Môn Tịnh Độ

 

Tín ở đây là Tín tâm, là chánh tín, là tin sâu những lời Phật dạy, Hạnh là thực hành danh hiệu Phật một cách chuyên tâm chuyên nhất, nói cách khác là phải thực hành trì niệm danh hiệu đức Phật liên tục và thành tâm. Có thể đi, đứng nằm, ngồi đều niệm Phật, niệm lớn, niệm nhỏ, niệm kim cương, tuỳ vào hoàn cảnh, điạ điểm để chọn phương thức niệm Phật cho tôn kính. Nguyện ở đây là nguyện thiết tha được sinh về Tây Phương cực lạc khi mãn thân xác này, vì chỉ có nơi cực lạc của Đức Phật A di Đà  thì cuộc sống của chúng ta mới là thực, là bất diệt, là an vui không còn rơi vào lục đạo.

Đức Phật nói rằng “Trong thời chánh pháp người tu thành tựu pháp Thiền quán, trong thời tượng pháp người tu thành tựu pháp Thiền định,  và ở thời mạt pháp người tu thành tựu ở pháp môn Tịnh độ”.

An Quang Đại sư cũng đã từng nói “Phần đông chúng ta ngày nay phúc mỏng, nghiệp dày nên mới sinh vào thời vắng bóng Phật tại thế, ngoài môn niệm Phật a di Đà cầu vãng sinh Tịnh Độ mà tu, các pháp môn khác có thể tăng trưởng được phúc trí nhưng vẫn khó tránh khỏi Luân hồi sinh tử.  Chỉ duy có Pháp môn Tịnh Độ, tuy thời nay có rất ít người chứng được Nhất niệm Tam muội như xưa nhưng vẫn có thể nương vào nguyện lực của mình và bản nguyện của Phật A di Đà mà “đới nghiệp vãng sinh”, và khi đã tới đến cực lạc Tây Phương thì không còn sợ bị đoạ lạc nữa, vì đã nhờ được hoàn cảnh thuận lợi thường được gặp Phật, nghe Pháp nhiệm màu để tiến tu đến quả vị Vô sanh”
 
Con là người may mắn được biết đến pháp môn Tịnh độ qua những bài giảng của sư Phụ Chân Tính và quý Thày chùa Hoằng Pháp. Bộ kinh “Vô lượng thọ” gồm 37 phẩm đã để lại trong con nhiều ấn tượng và là một hành trang giúp cho con tu sửa lại mình, từng lời từng chữ như thôi thúc con hãy kiên định một niềm tin vào sự vi diệu của Phật pháp. Con chưa từng được đọc bộ kinh nào hay như thế ! Con cảm nhận được nhiệm màu mỗi lần con thực hành theo lời Phật dạy, một tiếng niệm Phật bằng cả tâm mình đã xua tan đi tất cả mọi ưu phiền toan tính của cuộc sống. Có những lúc con vừa niệm vừa khóc, con khóc vì quá xúc động khi niệm đến danh hiệu Người. Khi kinh hành cùng đạo tràng trong khoá tu một ngày, mỗi nhịp chân bước con như nhìn thấy được sự giải thoát hiện lên, và rồi vừa bước vừa niệm con lại vừa khóc, Con hạnh phúc quá Sư Phụ ơi ! Nhiều lúc con đã tự hỏi mình rằng “Không hiểu sao Phật pháp lại vi diệu đến thế?” Niệm Phật có thể xua tan đi bao phiền muộn, niệm Phật có thể giải thoát được luân hồi. Tuy con chưa niệm Phật đạt đến “nhất tâm bất loạn” nhưng con vẫn cảm nhận được sự an lạc trong từng tiếng niệm, mỗi khi tụng kinh, sám hối, Tịnh toạ con không bị phân tâm bởi những việc bên ngoài của cuộc sống thường ngày. Con quán được hơi thở của mình khi Thiền định, quả thật là màu nhiệm biết bao, vi diệu biết bao! Con rất tin vào 48 lời nguyện của Phật A di đà đã để lại, nguyện thứ 18

Lúc tôi thành Phật thập phương chúng sanh chí tâm tín mộ muốn sanh về cõi nước tôi nhẫn đến 10 niệm nếu không được sanh thời tôi không ở ngôi Chánh giác trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng huỷ báng chánh pháp”.

Lời nguyện của Đức Từ Phụ để lại như một kim chỉ nam cho người tu Tịnh độ, muốn thoát li sinh tử chỉ cần thành tâm niệm Phật, tin sâu lời Phật dạy, nguyện thiết vãng sanh Tây Phương ắt sẽ thành tựu. Là người Phật tử tại gia  học tu theo pháp môn Tịnh độ con tin có thế giới Cực Lạc Tây Phương, con tin trên thế giới Cực lạc có tất cả những cái tốt đẹp nhất như kinh A di đà đã nói.

“Xá Lợi Phất lại đây mới lạ
Cõi nước kia có cả hồ ao
Toàn là thất bảo quý sao
Nước tám công đức dồi dào ở trong
Đáy ao cũng tuyệt không chút đất
Cát dưới đều toàn chất vàng thôi
Bốn bên tường bậc hẳn hoi
Pha lê vàng bạc cùng loài lưu ly….”

Còn rất nhiều những điều tốt đẹp mà kinh Di dà đã nói, những thứ mà ở “ngôi nhà lửa” của thế gian có chạy hết một cuộc đời cũng không tìm thấy được. Chính vì vậy mỗi người Phật tử hãy thực hành theo lời của Đức Phật dạy chắc chắn Sen vàng trong ao Thất Bảo sẽ nở để đón chúng ta. Hãy thực hành pháp Tịnh độ trong thời mạt pháp này các bạn nhé!

 
“Tín là tin những lời Phật dạy
Hạnh là thực hành sáu chữ hồng danh
Nguyện ngày sau đắc quả vô sanh
Cứu sinh chúng còn trầm luân trong sáu nẻo
Tín-Hạnh- Nguyện là bí quyết tu hành tuyệt diệu của pháp môn Tịnh Độ, là thuyền bè đưa chúng sinh qua bờ giải thoát!

Nam mô A Di Đà Phật
Phật tử : Liên Hương

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

*************

“Hoằng Pháp” hai tiếng thân thương
Mái chùa tu học mở đường nhân sinh
Pháp môn “Tịnh Độ” diệu linh
Giúp người thoát khỏi tử sinh, luân hồi
Nhất tâm niệm Phật một đời
Mười câu niệm Phật độ đời thoát mê
Hạnh trang “Tịnh Độ” khó gì
“Tín –Hành –Nguyện”phải khắc ghi chuyên cần
“Tín” là tin Phật muôn phần
“Hạnh” là tinh tấn niệm danh Di Đà
“Nguyện” là phải thật thiết tha
Cầu sinh “Tịnh độ” Di Đà tiếp linh
Mong ngày sau cứu chúng sinh
Đoạn ly nghiệp chướng vãng sinh nước Người
“Tịnh Độ” diệu pháp tuyệt vời
Khuyên người niệm Phật, luân hồi đoạn ly
Tây Phương cực lạc ta về
Xin đừng lạc lối lại về tử sinh

TPHCM ngày 10/06/2008
Sáng tác: Liên Hương
 

Tin tức liên quan

Cảnh giới của người tu
21/04/2015
Tám căn cứ lười biếng của người tu
26/03/2015
Tự giải thoát cho mình
24/03/2015
Vững tin vào điều thiện
18/03/2015
Trở về cố hương
06/10/2011