VỀ VIỆC MƯỢN DANH CÁC CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC CHÙA HOẰNG PHÁP VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP

  • Mọi tin tức của chùa Hoằng Pháp chỉ được đăng tải chính thức tại website: www.chuahoangphap.com.vn
  • Hộp thư điện tử duy nhất mà chùa sử dụng liên lạc trên Internet là: chuahoangphapvietnam@gmail.com
  • Trang Facebook duy nhất: https://www.facebook.com/vietnamchuahoangphap 
  •  Kênh YouTube Chùa Hoằng Pháp - Việt Nam: https://www.youtube.com/@ChuaHoangPhapVietNam

 Pháp Vị Thầy Chân Tính: https://www.youtube.com/@PhapViThayChanTinh

  1. Nhóm Zalo khóa tu ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ dành cho thiếu nhi: https://zalo.me/g/zxodhg739

Quý thầy Chủ nhiệm lớp: Thích Tâm Hóa - Thích Tâm Lập

  1. Lịch khóa tu và các ngày lễ lớn trong năm tại chùa Hoằng Pháp: https://www.chuahoangphap.com.vn/thong-bao/lich-khoa-tu-chua-hoang-phap-2023/
  2. Mọi thắc mắc, xin quý vị liên hệ Văn phòng chùa: (028) 3713 0002.
  3. Chùa Hoằng Pháp chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng DUY NHẤT là:

Tài khoản: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (THÍCH CHÂN TÍNH)

Số tài khoản: 0071000651615

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.